Universiteit van Utrecht


12 oktober 1999

Utrecht presenteert model voor oriëntatie op vervolgonderwijs

Onder de naam `Vragend(er) Wijzer' komen onderwijsstellingen uit de regio Utrecht als eerste in Nederland met een model voor Oriëntatie op VervolgOnderwijs (OVO). Het model is ontwikkeld door een werkgroep waarin enkele middelbare scholen uit de regio Utrecht, de Universiteit Utrecht (UU) en de Hogeschool van Utrecht (HvU) samenwerkten. Karakteristiek voor de Utrechtse aanpak is dat de vraag van de leerling als uitgangspunt is genomen voor het ontwerpen van dit model.

OVO is een van de manieren om de aansluiting tussen voortgezet onderwijs en hoger onderwijs te verbeteren. Een goed overdachte voorbereiding vergroot de kans op een succesvolle studie-overstap van voortgezet naar hoger onderwijs en daarmee de kans op een passend beroep. Binnen OVO worden leerlingen in staat gesteld om meer gestructureerd en verantwoord op onderzoek te gaan naar hun studie- en beroepsmogelijkheden na het examen. Leerlingen verdiepen zich, in overleg met hun begeleider, in wat hen nu precies aanspreekt in een (te kiezen) vervolgstudie en de bijbehorende beroepen op dat arbeidsterrein. Voor de activiteiten die leerlingen in het kader van OVO ondernemen krijgen ze studielasturen toegekend.

De Utrechtse werkgroep heeft onderzoek gedaan onder leerlingen, studenten, schooldecanen en studievoorlichters om in kaart te brengen wat (zij vinden dat) leerlingen willen weten bij het maken van keuzes over hun (studie- en beroeps)loopbaan. Ook is het voorlichtingsaanbod van de HvU en de UU in kaart gebracht. De werkgroep heeft vervolgens gekeken hoe vraag en aanbod op elkaar aansluiten en op welke wijze studielasturen toegekend kunnen worden.

In het Utrechtse onderzoek naar de vragen van leerlingen werd duidelijk dat voor de leerling iedere vraag die hij/zij zich stelt even belangrijk is. Bovendien komen dezelfde vragen op verschillende momenten in het keuzeproces weer terug en vragen steeds een andere antwoord. Dit maakt dat de werkgroep het keuzeproces van de leerling als een cyclisch proces is gaan bekijken. Het model dat ontwikkeld is sluit hierop aan. Er is geen fasering in aangebracht (eerst dit, dan dat).

Het ontworpen model geeft begeleiders een instrument in handen om leerlingen waar nodig te begeleiden bij hun keuzeproces. Het geeft leerlingen een houvast om hun vragen expliciet te maken en antwoordmogelijkheden te zoeken. Daarnaast geeft het instellingen voor hoger onderwijs een handreiking om de inhoud en de kwaliteit van hun voorlichtingsaanbod vast te stellen en/of aan te passen. Het model nodigt uit om verder mee te bouwen naar een vormgeving van OVO die past binnen de eigen school.

`Vragend(er)wijzer' is een algemeen toepasbaar model, dat ook buiten de regio Utrecht te gebruiken is. Het Utrechtse model is uitgegaan van het bestaande voorlichtingsaanbod van de UU en de HvU. Andere regio's kunnen hun aanbod definiëren en toetsen. Het model is nadrukkelijk een model in ontwikkeling. In de praktijk moet de bruikbaarheid van dit model worden getoetst. Binnen de regio Utrecht zal dit de komende jaren gebeuren.

Deel: ' Utrecht presenteert model oriëntatie op vervolgonderwijs '
Lees ook