Universiteit van Utrecht

Utrecht wil eigen opleiding Verplegingswetenschap

De Universiteit Utrecht wil per september 1999 starten met een eigen deeltijdopleiding Verplegingswetenschap. De Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO) heeft positief gereageerd op de aanvraag van de universiteit. Verplegingswetenschap zal een afstudeerrichting van de opleiding Algemene Gezondheidswetenschappen worden.

Sinds 1990 was het voor studenten al mogelijk om in Utrecht en Groningen de Maastrichtse deeltijdopleiding Verplegingswetenschap te volgen. Maar vorig jaar hebben de universiteiten van Maastricht en Utrecht besloten om van verdere samenwerking af te zien. In oktober 1998 heeft de Universiteit Utrecht een aanvraag ingediend voor een eigen deeltijdopleiding Verplegingswetenschap.

Verplegingswetenschap biedt de mogelijkheid om beslissingen in de verpleegkundige praktijk wetenschappelijk te onderbouwen. In het nieuwe curriculum kunnen studenten kiezen uit twee differentiaties, te weten verplegingswetenschappelijke praktijkvoering en management van verpleegkundige zorg. Die verdieping is noodzakelijk om de bestaande kennis en de kennisbehoefte in de actuele verpleegkundige praktijkvoering binnen het curriculum beter te benutten.

Utrecht mikt vooral op verpleegkundigen met een afgeronde HBO-opleiding in de verpleegkunde. De opleiding biedt deze verpleegkundigen in vier jaar tijd een academische vorming om verschillende functies te vervullen in het verpleegkundig veld: klinisch specialisten, onderwijsgevenden, stafmedewerkers, managers voor het midden- en hoger kader en onderzoekers.

Bij de beoordeling van een aanvraag let de ACO onder andere op de maatschappelijke behoefte, de geografische spreiding van opleidingen, de benodigde investeringen en de aanwezige deskundigheid. Op grond van deze criteria heeft de ACO besloten dat de instelling van de afstudeerrichting Verplegingswetenschap in Utrecht gerechtvaardigd is. In mei zal de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen formeel een besluit nemen over opname van de Utrechtse deeltijdopleiding Verplegingswetenschap in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs.

Voorlichter drs. Laurien Timmermans (030) 2533550/2537567

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Utrecht wil eigen opleiding Verplegingswetenschap '
Lees ook