Provincie Utrecht


Persbericht
29 juni 1999

PROVINCIE WIL OVEREENKOMST GLASTUINBOUW HARMELERWAARD TEKENEN

De provincie Utrecht heeft zich altijd sterk gemaakt voor de verplaatsing van de glastuinbouw uit Leidsche Rijn, naar de Harmelerwaard. Op 11 mei van dit jaar werd een haalbaarheidsonderzoek gestart. Dit heeft geleid tot een overeenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Utrecht (OGU), die de glastuinbouwverplaatsing naar de Harmelerwaard gaat realiseren. Het OGU stelt hierbij wel als voorwaarde dat de tuinders ook daadwerkelijk de juridische verplichting op zich nemen de kavels af te nemen.

De provincie neemt bij deze overeenkomst een extra inspanningsverplichting op zich voor een garantie van 4 miljoen gulden voor de eventuele kosten van bodemsanering op de locatie van de huidige bedrijven. Daarmee komt het totaal aan garanties voor mogelijke bodemsaneringen op 7 miljoen. Voor de gemeenten Utrecht en Vleuten betekent dit dat er 4 miljoen gulden vrijvalt, waardoor het exploitatietekort met datzelfde bedrag omlaag gaat. (Voor informatie: Marja van Buuren,actueel@prvutr.nl 030 - 258 32 07)

Terug

Deel: ' Utrecht wil overeenkomst glastuinbouw harmelerwaard tekenen '
Lees ook