Provincie Utrecht


Persbericht
16 februari 1999

PROVINCIE UTRECHT ZET FLITSPALEN EN CAMERA IN TEGEN HARDRIJDERS

Op donderdag 18 februari neemt de provincie Utrecht vijf flitspalen met radarapparatuur in gebruik. De provincie heeft deze apparatuur aangeschaft ter ondersteuning van de voorlichtings- en handhavingscampagne 'Veilig door de Venen'.

Deze campagne is 1 oktober 1998 van start gegaan en vindt plaats op de N201 (de Provincialeweg vanaf de A2 naar Amstelhoek), de N212 (ir. Enschedeweg van Woerden tot de kruising met de N201 in de Ronde Venen) en de N401 (de Provincialeweg, van Breukelen naar de ir. Enschedeweg). Uitgangspunt van de campagne is het verbeteren van de verkeersveiligheid. Een van de belangrijkste oorzaken van verkeersonveiligheid is te hard rijden. Infrastructurele aanpassingen om de snelheid naar beneden te krijgen, kunnen op korte termijn niet gerealiseerd worden. Voorgaande voorlichtings- en handhavingscampagnes hebben duidelijk gemaakt dat intensief controleren de snelheid omlaag brengt.

gebiedsgerichte handhaving
De campagne 'Veilig door de Venen' is de laatste campagne in zijn soort. In de nabije toekomst wordt overgegaan op een gebiedsgerichte handhaving waarbij de provincie Utrecht wordt omschreven als één gebied. Hiervoor wordt momenteel een regioplan opgesteld. Snelheidscontroles gaan hier een belangrijk deel van uitmaken.
Hoewel handhaving geen provinciale taak is, heeft de provincie toch besloten om, vooruitlopend op dit regioplan, over te gaan tot de aanschaf van 5 flitspalen en radarapparatuur voor de campagne 'Veilig door de Venen'. De aanschaf van de apparatuur door de provincie is een eenmalige actie om de voorlichtings- en handhavingscampagne te ondersteunen.
Het verwerken van de gegevens en innen van de boetes gebeurt, zoals gebruikelijk, door politie en Openbaar Ministerie.

Tot nu toe voerde de politie snelheidscontroles tijdens de campagnes uitsluitend uit met onopvallende auto's met radarapparatuur. Voor de politie is de roulerende camera hierop een welkome aanvulling. De weggebruikers weten niet wanneer de camera op welke plek in gebruik is. De punten waar de palen en de camera staan, zijn gekozen in overleg met de politie en de betrokken gemeenten De Ronde Venen, Breukelen en Woerden.

Eén van de plaatsen waar de camera regelmatig in gebruik zal zijn is het kruispunt ir. Enschedeweg met Teckop. Op dit gedeelte van de ir. Enschedeweg geldt al enige jaren een maximumsnelheid van 60 km per uur. En hoewel hier de laatste jaren slechts drie ongevallen met alleen maar materiële schade hebben plaatsgevonden, wordt dit punt door de aanwonenden als zeer onveilig ervaren.

flitspaal ter hoogte van Rietveld
Een andere paal is geplaatst langs de N458, de weg van Woerden naar Bodegraven, ter hoogte van Rietveld. Een eerdere poging om via wegversmallingen de snelheid daar omlaag te brengen bleek niet succesvol. Vervolgens zijn daar posters geplaatst om de weggebruiker te attenderen op de geldende snelheidslimiet van 60 km per uur. Er heeft een matrixbord gestaan, waarbij de tekst 'U rijdt te snel' op flitste bij overschrijding van de snelheid. En er zijn extra snelheidscontroles geweest. De flitspaal met radarapparatuur is hier het volgende wapen in de strijd tegen te hard rijden. (Voor informatie: Astrid Schoon actueel@prvutr.nl 030 - 258 37 13)

Deel: ' Utrecht zet flitspalen en camera in tegen hardrijders '
Lees ook