Provincie Utrecht

Persbericht

Zuid-Moravië en Surrey goede kandidaten voor jumelage

Utrecht zoekt Europese tweelingprovincies

10-07-2002 00:00:00
GS willen een vaste samenwerking aangaan met twee Europese tweelingprovincies. Het Engelse Surrey en Tjechische Zuid-Moravië lijken voor een jumelage goede kandidaten. Wat samenwerking met deze regio's in de praktijk gaat betekenen, wordt nog onderzocht.

Zuid-Moravië
Het college komt tot dit besluit na een advies van ECORYS-NEI, waarin de provincie Utrecht een aantal strategische keuzes wordt voorgelegd over deelname aan Europese programma's en samenwerking met regio's. De keuze voor een vaste samenwerking met een Oost-Europese partner wordt vooral ingegeven door de oproep van het Europese Comité van de Regio's om nieuwe lidstaten van de Europese Unie te helpen met de bestuurlijke ontwikkeling van hun gebied. Zuid-Moravië lijkt een goede kandidaat omdat deze Tjechische regio vergelijkbaar is met Utrecht. Beiden hebben een grote centrumgemeente, ongeveer evenveel inwoners, een belangrijke nationale functie op het gebied van verkeer en vervoer, en een economie met relatief veel aandacht voor de dienstensector. Samenwerkingsmogelijkheden lijken breed aanwezig, omdat de Tjechen nog maar een paar jaar geleden begonnen zijn met het opzetten van provinciale besturen. Bijkomend voordeel is dat de gemeente Utrecht al een tweelingband heeft met Brno, de hoofdstad van deze regio.

Surrey
Samenwerking met Surrey is niet nieuw voor Utrecht. De provincie werkt op projectbasis regelmatig samen met deze Engelse county. Een structureel contact met Surrey moet vooral in het teken staan van kennisuitwisseling. De relatie is - in tegenstelling tot samenwerking met een Oost-Europese partner - meer gebaseerd op wederzijds voordeel. De provincie kan van Surrey bijvoorbeeld leren op het gebied van waterbeleid, aldus ECORYS-NEI. Geadviseerd wordt om de lopende samenwerking meer diepgang te geven en op te hangen aan concrete resultaten. De haalbaarheid en inhoud van een vaste samenwerking met Zuid-Moravië en Surrey is overigens nog onderwerp van aanvullend onderzoek; de provincie zal deze regio's hierover binnenkort nog benaderen.

Europese speerpunten
Gekoppeld aan een vaste Europese samenwerkingspartner kiezen GS ook voor vijf Europese beleidsspeerpunten. Daarmee wil het college vooral inhaken op onderwerpen die hoog op de provinciale agenda zijn en waarmee profijt kan worden getrokken in Europese subsidiefondsen en programma's. Dit betekent voor de toekomst een meer gebundelde inzet op Europese samenwerkingsprojecten. Voorrang wordt daarom gegeven aan: ontwikkeling van het landelijk gebied; innovatieve acties en kennisinfrastructuur; water; verkeer en vervoer en stedelijke ontwikkeling.

Meer informatie: Ron van Dopperen, telefoon 030 - 258 3196 of Ron.van.Dopperen@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Utrecht zoekt Europese tweelingprovincies '
Lees ook