Universiteit van Utrecht

Persbericht van de Universiteit Utrecht
Faculteit Ruimtelijk Wetenschappen

27 januari 2003

Utrechts onderzoekprogramma ontvangt subsidie VSB-fonds

Het onderzoekprogramma Explokart, Exploratie van Kartografische dokumenten, heeft van het VSB-fonds een aanzienlijke subsidie van 540.000 euro ontvangen. De subsidie is bedoeld voor de 18 afzonderlijke projecten die zich richten op het verzamelen van kennis over en de ontsluiting van het Nederlands kartografisch erfgoed. De uitreiking van de subsidie door het VSB-fonds vindt plaats op 30 januari aanstaande om 17.00 uur in het Academiegebouw aan het Domplein te Utrecht.

Onderzoekprogramma Explokart
Het onderzoekprogramma Explokart is geïnitieerd door professor Schilder, hoogleraar 'Historische kartografie' aan de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Professor Schilder maakt vooral gebruik van enthousiaste en gekwalificeerde vrijwilligers, die onderwerpen in de historische kartografie onderzoeken. Dit zijn personen uit verschillende vakrichtingen die een grote belangstelling hebben voor oude kaarten en geschiedenis. Zij volgen eerst de inleidende colleges in de historische kartografie. Vervolgens raken ze geboeid door het vak en besluiten de vaste staf in het onderzoek te versterken. Na het volgen van een speciale cursus in het kaartbeschrijven en in het verrichten van onderzoek, worden werkgroepen gevormd die zich onder begeleiding van de vaste staf jarenlang met een bepaald onderwerp bezig houden. Op dit moment beschikt Explokart over 35 vrijwilligers, die aan 18 projecten werken. De systematische inzet van een groot aantal vrijwilligers in een onderzoekprogramma is in geen ander land te vinden en oogst bewondering van vakgenoten. Het onderzoekprogramma geniet speciale bescherming van de faculteit en de Universiteit Utrecht. Deze positie wordt bevestigd door de onderzoeksvisitatiecommissie Geografische Wetenschappen, die bij de laatste beoordeling in het jaar 2000 het programma als 'excellent' kwalificeerde.

Beperkte financiële middelen
Het is van belang de resultaten van de onderzoeken via reeksen te kunnen publiceren.
Er zijn echter geen financiële middelen ter dekking van de publicatiekosten. Dat noopt Explokart tot initiatieven die ertoe leiden, dat de verkoopprijs van de publicaties voor het publiek aanvaardbaar blijft. Om een reële prijs te kunnen aanbieden, is financiële ondersteuning van instanties buiten de universiteit onontbeerlijk. Daarom zijn de faculteit en de universiteit buitengewoon verheugd dat het VSB-fonds de subsidieaanvraag van Explokart heeft gehonoreerd.

Voorlichter Martine Korpel, faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, (030) 253 59 41, m.korpel@geog.uu.nl

Deel: ' Utrechts onderzoekprogramma ontvangt subsidie VSB-fonds '
Lees ook