Provincie Utrecht

Persbericht

Aftrap Utrechtse activiteiten tijdens startmanifestatie in provinciehuis op 27 januari 2003

Gelijke kansen centraal tijdens Europees Jaar van mensen met een handicap

22-1-2003
Op 27 januari wordt in het Provinciehuis van Utrecht met een feestelijke startmanifestatie de aftrap gegeven van het Europees Jaar van mensen met een handicap in de provincie Utrecht. De provincie Utrecht en de patiënten- en cliëntenplatforms PPCP, PGU, PfvO, het GGZ-platform en de VGU vragen tijdens deze bijeenkomst aandacht voor de activiteiten die in 2003 staan te gebeuren.

De Europese Unie heeft 2003 tot themajaar benoemd om te bereiken dat de samenleving zich meer bewust wordt van het recht op gelijke kansen voor mensen met een handicap. Onder de titel 'In Beweging' vinden in de Provincie Utrecht diverse activiteiten plaats om de positie van mensen met een handicap te verbeteren. Deze activiteiten zijn onder te brengen in twee categorieën. Enerzijds zijn er publieksgerichte activiteiten, waarbij het vooral gaat om bewustwording en positieve beeldvorming bij het brede publiek te bevorderen. Voorbeeld van zo'n activiteit is het project 'In de buurt', dat zich richt op het stimuleren van contact tussen buurtbewoners en mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap. Daarnaast zijn er projecten die zichtbare en onzichtbare drempels weg moeten nemen. Zo zal een gids gemaakt worden om de toegankelijkheid van toeristische voorzieningen in kaart te brengen en daarmee verbetering ervan te stimuleren.

Aftrap
Om het jaar goed te beginnen, vindt op 27 januari een startmanifestaties plaats. Annie Kamp, gedeputeerde zorg, licht dan de komende activiteiten toe. Jacqueline Kool, adviseur handicap en levenbeschouwing, vertelt over beeldvorming over en bij mensen met een handicap. José Smits van het landelijk comité Europees Jaar, doet de doelstellingen van het themajaar uit de doeken. Bovendien wordt de landelijke website www.toegankelijknederland.nl gelanceerd. Via deze website kunnen mensen met een handicap nagaan in hoeverre gebouwen voor hen bereikbaar, toegankelijk, bruikbaar en veilig zijn. De website is een initiatief van de Stichting Nationale Informatiebank in samenwerking met een groot aantal organisaties. Om de titel 'In Beweging' kracht bij te zetten, sluiten we af met een ludieke handbike en hometrainerrace. Voor de bijeenkomst zijn onder meer zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, gemeenten en intermediairs uitgenodigd.

Meer informatie: Ellen Stuve, telefoon 030-258 21 53 of Ellen.Stuve@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Utrechtse activiteiten tijdens startmanifestatie in provinciehuis '
Lees ook