Utrechts Klokkenluiders Gilde

Postbus 19175
3501 DD Utrecht
tel.: 030 - 231.72.69 (na 19.00 uur)
P e r s i n f o r m a t i e

Utrecht, oktober 1999

Utrechtse klokkenluiders introduceren wisselluiden

Op donderdag 11 november (Sint Maartensdag) introduceren de Utrechtse Klokkenluiders het wissellui-den in de Domstad. Wisselluiden is een speciale vorm van het klokkenluiden. In het Verenigd Koninkrijk is deze traditionele vorm van luiden erg populair. Het gelui dat op 11 november in Utrecht wordt gebruikt komt dan ook speciaal over uit Engeland. Dit gelui is een stellage van enkele meters breed en hoog, met daarin een zestal hangende klokken. De bedoeling is dat de klokken om beurten hun klank geven waar-door wisselende geluidspatronen kunnen worden gevormd. Deze methode van luiden vereist speciale vaardigheden van de klokkenluiders. De Utrechtse klokkeluiders willen zich daarin gaan specialiseren. Ter gelegenheid van Sint Maarten kan het publiek op 11 november op de Domtoren een demonstratie van het wisselluiden bijwonen. Deze demonstratie wordt van 18.30 uur tot 19.15 uur verzorgd door Paul de Kok uit Dordrecht. De Kok, die geldt als één van de weinige Nederlandse specialisten in het wisselluiden, laat zich vergezellen door enkele Engelse wisselluiders.

Omdat het hier om een relatief klein, mobiel klokkengelui gaat, en het in de Michaëlskapel van de Domto-ren bespeeld wordt, is deze demonstratie buiten de toren niet hoorbaar. Daarom mogen belangstellenden boven in de toren komen luisteren. Het aantal plaatsen in de kapel is beperkt, dus aanmelden is wel noodzakelijk. U kunt dat doen bij bezoekerscentrum RonDom, Domplein 9 (tel.: 030 - 233.30.36).

Sint Maartensluiden
Het Utrechts Klokkenluiders Gilde draagt met tientallen vrijwilligers al twintig jaar zorg voor het handmatig luiden van de klokken op oude binnenstadskerken. De inspanningen van de klokkenluiders zullen ook op Sint Maartensavond te horen zijn. Ter gelegenheid van de sterfdag van de patroonheilige van de stad Utrecht zullen op donderdag 11 november om 21.30 uur alle dertien klokken van de Domtoren - inclusief de Sint Maartensklok - handmatig worden geluid. Het komt slechts enkele keren per jaar voor dat alle klokken tegelijk luiden. Kerstavond en Oud & Nieuw behoren tot die zeldzame momenten. Helaas is dit Sint Maartensluiden niet vrij toegankelijk voor publiek. Maar, met zoveel klokken tegelijk is dit evenement vanaf de straat prima te horen.

Deel: ' Utrechtse klokkenluiders introduceren wisselluiden '
Lees ook