Politiebericht

Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 08/24/99

Utrechtse politiemensen in Turkije/
Collega's in goede gezondheid

Aardbeving in Turkije

De krachtige aardbeving in Turkije treft ook Nederland, en nog dichter bij huis, ook Utrechtse politiemensen.

De korpsleiding van de Politie Regio Utrecht betoont haar medeleven aan alle Turkse collega's die familie en/of vrienden hebben in het getroffen gebied.

Op het moment van de aardbeving waren daar ook collega's op vakantie of op familiebezoek.

Door het Bureau Islamitische Gemeenschappen van het Expertisecentrum Politie & Allochtonen is na het bekend worden van de ramp onder aansturing van de korpsleiding een inventarisatie gemaakt van collega's die zich momenteel in Turkije bevinden.

Beginnend met een aantal van 65 collega's is inmiddels vastgesteld dat 49 van hen in Nederland zijn. Zestien collega's bevinden zich momenteel in Turkije.

Uiteindelijk is het gelukt met alle zestien contact te krijgen, de laatste op maandag 23 augustus. Allen verkeren in goede gezondheid.

Gebleken is dat meerdere zich in Nederland bevindende collega's geen contact met hun familie in Turkije kunnen krijgen. In overleg met het Bedrijfsmaatschappelijk werk van de Politie Regio Utrecht is besloten dat alle daarvoor in aanmerking komende politiemensen worden aangeschreven met een hulp- c.q. begeleidingsaanbod.

Regionale Afdeling Communicatie Politie Regio Utrecht, tel. 030-239 7075

Deel: ' Utrechtse politiemensen in Turkije in goede gezondheid '
Lees ook