Universiteit van Utrecht


9 maart 2000
UU en HKU gaan samenwerken

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) hebben de intentie uitgesproken intensiever samen te gaan werken in de toekomst. Binnenkort start een onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking die meerwaarde oplevert voor de diverse opleidingen van de HKU en de Universiteit Utrecht.

Vanuit de HKU en de universiteit zijn er voldoende aanknopingspunten voor nauwe samenwerking. Daarom starten binnenkort projecten waarin onderzocht wordt of samenwerking mogelijk is op het terrein van toekomstige professional master-opleidingen voor de sectoren kunst en kunstmanagement, cultuurbeleid, nieuwe media, kunst en educatie, informatiekunde en toegepaste informatica. Daarnaast wordt bekeken of het Universiteitsmuseum, de galerie, de theaters, de summerschool en de huisvesting gezamenlijk benut kunnen worden en zal er een advies komen over bestuurlijke samenwerking.

De scheiding tussen wetenschappelijk en hoger beroepsonderwijs binnen de kunsten is niet altijd vruchtbaar en komt in ieder geval niet overeen met de culturele beroepspraktijk. Uitgangspunt is dat HBO- en universitaire opleidingen elkaar aanvullen in hun expertise, maar de eigen identiteit van beide soorten opleidingen behouden blijft, evenals de bekostiging.

Een nauwe samenwerking tussen de HKU en Universiteit Utrecht zal leiden tot een vergroting van het opleidingenaanbod en zal tevens aantrekkingskracht uitoefenen op aanstaande studenten.

Voorlichter UU, Laurien Timmermans

(030) 253 7657

Voorlichter HKU, Pauline Nieuwenhuijzen

(030) 233 2256

Home UU Uw reactie Find

Laatst gewijzigd: 13 maart 2000
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' UU en HKU gaan samenwerken '
Lees ook