Universiteit van Amsterdam


Minister Hermans reageert tijdens werkbezoek aan Almere positief

UvA en HvA onderzoeken uitbereiding hoger onderwijs-activiteiten in Almere

Persbericht 4 maart 1999

De Universiteit van Amsterdam heeft in de afgelopen anderhalf jaar op uitnodiging van de stad Almere en de provincie Flevoland de mogelijkheden tot samenwerking met deze groeiende stad bekeken. In het najaar van 1998 heeft een gezamenlijke projectgroep een rapport uitgebracht waaruit naar voren komt dat op een aantal terreinen de mogelijke samenwerking verder moet worden onderzocht. Bij de totstandkoming van dit rapport was ook de Hogeschool van Amsterdam betrokken. De terreinen voor samenwerking die werden onderscheiden zijn onder andere: het UvA-HvA oriëntatiejaar, contractonderzoek, opleidingen in het propedeusejaar, informatie en begeleiding bij studiekeuze, faciliteiten voor studenten, waaronder huisvesting, activiteiten van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, en culturele en museale evenementen. De oriënterende besprekingen tussen Almere, Flevoland, de UvA en de HvA zijn in volle gang.

Tot nu toe bestond er gerede twijfel of er in Almere, dat immers geen universiteitsstad is, universitaire activiteiten kunnen worden ontplooid. Tijdens het werkbezoek aan Almere op 2 maart liet Minister Hermans zich positief uit over de plannen, waarbij hij er overigens wel op wees dat er nog een aantal formele stappen te zetten zijn. Nu de kans groot is dat de minister van Onderwijs het 'nihil obstat' uitspreekt, zal de universiteit intern met mogelijke betrokkenen een aantal ideeën nader uitwerken. De uitgangspunten van de UvA hierbij zijn:

* er worden geen UvA-activiteiten gedupliceerd;
* de onderwijsactiviteiten bieden vernieuwingskansen voor betrokken faculteiten van de UvA;

* er zijn voor de activiteiten Europese fondsen beschikbaar;
* de bereikbaarheid van Almere verbetert aanzienlijk;
* en er wordt voor studenten een aantrekkelijk klimaat gecreëerd.

Deel: ' UvA en HvA onderzoeken uitbereiding activiteiten in Almere '
Lees ook