Keywords: Universiteit van Amsterdam, universiteit, Amsterdam, nieuws, hoogleraar, actueel

UvA-logo

Hoogleraarsbenoeming: Mw. dr. J. Borst


Mw. dr. J. Borst (42) van het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI/AvL) is benoemd tot bijzonder hoogleraar experimentele oncologie aan de Faculteit der Biologie van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Met deze benoeming versterken het NKI/AvL en de UvA het onderwijs aan doctoraalstudenten. De collegecyclus experimentele oncologie, die in het NKI/AvL al jarenlang wordt gegeven aan stagestudenten, is sinds kort vast onderdeel van de opleiding Medische biologie aan de UvA. De benoeming betekent tevens een versterking van de samenwerking op wetenschappelijk gebied tussen beide instituten. Mevrouw Borst onderzoekt de apoptose, ook wel 'geprogrammeerde celdood' genoemd. Dit is een mechanisme waarmee een cel actief zijn doodgaan regelt. In het NKI/AvL wordt hier uitgebreid onderzoek naar gedaan. De Faculteit der Biologie van de UvA schenkt in het onderzoek specifiek aandacht aan apoptose in het zenuwstelsel. Mevrouw Borst behaalde haar doctorale graad in de biochemie in 1980 aan de Universiteit Leiden, waar ze in 1985 ook promoveerde. Van 1980 tot 1983 was ze research fellow aan Harvard Medical School in de Verenigde Staten. Vanaf 1983 is ze verbonden aan het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam, waar ze sinds 1992 stafmedewerker is binnen de sectie Cellulaire Biochemie.

Laatste wijzigingen: 6 december 1999 - webmaster@uva.nl Bron: Bureau Voorlichting en Redactie

Deel: ' UVA-hoogleraarsbenoeming Mw. dr. J. Borst '
Lees ook