Keywords: Universiteit van Amsterdam, universiteit, Amsterdam, &ob;extra keywords&cb;

Titel Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners Datum donderdag 13-01-2000 Tijd 15:00 uur Promovendus mw. C.C.A.M. Sol Promotor prof. mr. A.J. Hoekema

Onderzoek naar de machtsprocessen in het arbeidsvoorzieningsbeleid en het belang van een beter zicht op de mechanismen die in deze processen werkzaam zijn. Veel van het onderzoek naar de effecten van het arbeidsmarktbeleid heeft aangetoond dat met dit beleid in het verleden amper resultaat is geboekt. De redenen hiervoor werden veelal niet duidelijk gemaakt. Dit proefschrift behandelt een tussenliggende schakel: de manier waarop arbeidsvoorzieningsbeleid tot stand komt. Sol gaat in op de achterliggende oorzaken voor het falen van dit beleid, zoals de scheiding tussen de bemiddelings- en uitkeringsfunctie en het daaraan verbonden gebrek aan gezag over het arbeidsvoorzieningsbeleid.

Terug naar boven webmaster@uva.nl Bron: UvA Agenda

Deel: ' UVA-promotie Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland '
Lees ook