Keywords: Universiteit van Amsterdam, universiteit, Amsterdam, &ob;extra keywords&cb;

Titel Eenvoud Datum zondag 16-01-2000 Tijd 15:00 uur Door Niek van Sas

Niek van Sas spreekt over eenvoud als deugd.https://www.uva.nl/aktueel/deugden/eenvoud.html Eenvoud mag dan overal het kenmerk van het ware zijn geweest, van oudsher zagen Nederlanders er vooral het kenmerk van de ware Nederlander in. Ze dichtten die deugd al toe aan de Batavieren, verklaarden er het wonder van de Gouden Eeuw mee en begrepen de achteruitgang van de Republiek daarna mede als het teloorgaan van deze vaderlandse oerkwaliteit. Van Sas laat zien hoe eenvoud, in sterk wisselende contexten, steeds een kernbegrip is geweest in het discours over de Nederlandse cultuur en de nationale identiteit. Niek van Sas is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met politiek en cultuur in Nederland en Europa van de achttiende tot de twintigste eeuw, in het bijzonder met thema's als staat en natie, geschiedenis en herinnering. In 1994 ontving hij de eerste Prins Bernhard Fonds Prijs voor de Geesteswetenschappen

Terug naar boven webmaster@uva.nl Bron: UvA Agenda

Deel: ' UVA-promotie eenvoud kenmerk van de ware Nederlander '
Lees ook