Universiteit van Amsterdam


UvA viert 367ste Dies Natalis

Op vrijdag 8 januari viert de Universiteit van Amsterdam haar 367ste Dies Natalis. Prof. dr R.H. Dijkgraaf, hoogleraar mathematische fysica, zal de diesrede uitspreken, getiteld Einsteins droom en de wiskundige werkelijkheid. Verder zullen de planoloog C. Hoek en prof. R.D. Rosenberg, hoogleraar biologie en biochemie en hoogleraar interne geneeskunde, het eredoctoraat van de UvA ontvangen. De viering vindt plaats om 15.00 uur in de Aula van de UvA, Singel 411 te Amsterdam.

Diesrede

"Einstein, de bekendste wetenschapper aller tijden, icoon en moreel baken, is een bron van meer aforismen dan in een mensenleven kunnen worden uitgesproken"

Professor Robbert Dijkgraaf belicht de ultieme academische kwestie: wat is de fundamentele beschrijving van de Natuur en in welke taal moet deze beschreven worden?
Voor het mogelijke antwoord richt hij zich op een eeuwenoude dialoog tussen twee wereldbeelden, gevangen in een dans van aantrekking en afstoting, die van de natuurkunde en de wiskunde. Van het concrete en het abstracte. Van het enige en al het mogelijke. Van het reële en het imaginaire.

Eredoctoraten

Professor R. D. Rosenberg (61) heeft gedurende vele jaren fundamenteel en klinisch onderzoek verricht dat heeft geleid tot belangrijke verbeteringen in de preventie, diagnostiek en behandeling van patiënten met hart- en vaatziekten. Zo heeft hij de basis gelegd voor de moderne preventie en behandeling van trombose. Voor deze preventie en behandeling wordt heparine gebruikt, een antistollend geneesmiddel met ernstige bijwerkingen. Onderzoek van Rosenberg heeft ertoe geleid dat een klein onderdeel uit het heparine mengsel al voldoende is voor behandeling, waardoor de veiligheid van de behandeling is toegenomen. Veel van de oorspronkelijke bijwerkingen van heparine behoren hiermee tot het verleden. Ook heeft Rosenberg belangrijke bijdragen geleverd aan de inzichten rond het ontstaan van trombose. Hij ontwikkelde specifieke bepalingen waarmee patiënten met een verhoogd risico voor trombose vroegtijdig kunnen worden herkend, waardoor preventie dichterbij is gekomen. Deze bepalingen worden wereldwijd toegepast. Rosenberg heeft verder unieke wetenschapsprogramma's en structuren voor wetenschapsbeoefening ontwikkeld en toegepast, die van grote waarde zijn voor het AMC en de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Erepromotor zal zijn prof. dr J. W. ten Cate, hoogleraar hemostase en trombose.

LOOPBAAN
Rosenberg studeerde aan de George Washington University Medical School en promoveerde in 1969 aan het Massachussets Institute of Technology (MIT). Vanaf 1970 is hij werkzaam aan Harvard Medical School, waar hij in 1981 werd benoemd als hoogleraar. In dit jaar werd Rosenberg ook benoemd als hoogleraar aan het MIT. In 1987 ontving hij een eredoctoraat van de Université Paris (Sorbonne). Rosenberg is als arts verbonden aan zowel het Beth Israel Hospital en het Dana Farber Cancer Institute (Boston).

C. Hoek (74) werd in 1960 aangesteld bij de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de dienst Gemeentewerken Rotterdam. Hij is twee decennia lang de stuwende kracht geweest achter het onderzoek naar de landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van het Maasmondgebied. Onder primitieve omstandigheden is hij indertijd aan zijn omvangrijke taak begonnen en ontwikkelde zich in korte tijd tot een bekwaam, gerespecteerd en onafhankelijk denkend onderzoeker. Hoek onderkende in 1960 al dat de archeologie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de reconstructie van landschapsontwikkeling en bewoningsgeschiedenis. Vanaf 1962 heeft hij steeds uitgebreid verslag gedaan van zijn bevindingen in de Kwartaalverslagen van de afdeling Oudheidkundig Onderzoek van de dienst Gemeentewerken Rotterdam. Zijn vele publicaties hebben tal van nieuwe feiten aan het licht gebracht en oude kennis in een nieuw daglicht geplaatst. Hoek kan met recht worden aangemerkt als één van de eerste stadsarcheologen van Nederland en hij heeft met zijn onderzoek op het gebied van de nederzettingsgeschiedenis en historische geografie een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschap. De Universiteit van Amsterdam is de enige universiteit in Nederland waar deze disciplines worden beoefend. Erepromotor zal zijn prof. dr G. J. Borger, hoogleraar historische geografie.

LOOPBAAN
Hoek volgde de opleiding MTS-bouwkunde en ging vervolgens werken voor verschillende architectenbureaus. Van 1952 tot 1954 werkte hij bij de Gemeentelijke Woningdienst Amsterdam, waarna hij in dienst trad bij de Gemeentewerken Rotterdam. Hier was hij werkzaam als technisch ambtenaar en werd hij in 1985 chef oudheidkundig onderzoek. Hoek kreeg in 1971 de Zilveren Anjer voor zijn archeologisch en historisch werk.

webmaster@uva.nl
Bron: Bureau Voorlichting & Redactie - Joris van den Heuvel

Deel: ' UvA viert 367ste Dies Natalis '
Lees ook