Nederlands Uitgeversverbond

UVW-IWI werkgroep aan de slag met auteurscontract wetenschappers in dienstverband

De Groep Uitgevers van Vak en Wetenschap (UVW) van het Nederlands Uitgeversverbond heeft in een onlangs gehouden bestuursoverleg met IWI (wetenschappelijk samenwerkingsverband Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorziening) afgesproken het auteursrecht van wetenschappers in dienstverband in een gezamenlijke werkgroep nader te bestuderen. De werkgroep krijgt de opdracht een aantal gezamenlijke uitgangspunten voor het auteursrechtcontract op te stellen.

Deel: ' UVW-IWI werkgroep bestudeert auteurscontract wetenschappers '
Lees ook