De Unie


UWV: Premiespaarregeling

26 maart 2003 - Hierbij willen wij u oproepen om te reageren omtrent het nieuwe besluit van uw werkgever om eenzijdig de premiespaarloonregeling bij de UWV af te schaffen zonder enige vorm van compensatie hiervoor te geven.

De UWV heeft in strijd met de CAO zonder overleg eenzijdig de premiespaarregeling afgeschaft. Belangrijkste reden was het wegvallen van de grondslag naar aanleiding van de afspraak in het sociaalplan van december 2002.

De vakbonden bestrijden deze mening van uw werkgever. Het sociaalakkoord geeft aanleiding tot het wegvallen van de fiscale grondslag voor de regeling maar niet het geheel afschaffen hiervan. De UWV CAO spreekt in artikel 12 over "in overleg met vakbonden" tot wijziging te komen. Dit is echter niet gebeurd. Tevens weigert uw werkgever enige vorm van compensatie te geven. Om de voorgestelde bijdragen aan pensioenpremie te betalen met de vrijgevallen gelden, is een goedkope maatregel, zeker gezien de afspraken over de werknemerspremie in de huidige CAO.

De vakbonden eisen compensatie voor individuele medewerkers die meedoen aan de premiespaarregeling. Over alternatieven willen wij graag van gedachten wisselen met uw directie. Om onze eisen te ondersteunen verzoeken wij in de brief die aan de achterzijde van deze brief staat te kopiëren en ondertekend retour te zenden aan uw vakbond. Wij roepen ook op om niet georganiseerde collega's te motiveren tot deze actie.

De brieven met de handtekening kunt u tot en met 14 april opsturen naar de vakbond waar u lid van bent.
De vakbonden zullen de ondertekende brieven op 15 april aanstaande aanbieden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur van de UWV, de heer Joustra.

Met vriendelijke groet,

Adrie van Bokkem
Bedrijfsgroepvoorzitter

* Reactie formulier Premiespaarregeling (PDF file)
* Intropagina Sociale Verzekeringen

maandag, 31 maart 2003

Zoekwoorden:

Deel: ' UWV Premiespaarregeling '
Lees ook