Dienstenbond CNV

UWV: Actie, Actie, Actie!!!
26-03-2003

Op 11 maart 2003 heeft de CNV Dienstenbond voor de laatste maal met de werkgever overlegd over een compensatie vanwege het wegvallen van de premiespaarregeling. De werkgever heeft echter koppig geweigerd om over enige vorm van compensatie te praten. Daarmee pakt de werkgever een deel van uw salaris af! Dat is volstrekt onaanvaardbaar voor de CNV Dienstenbond!

De werkgever heeft aangegeven de gelden - die u toebehoren - eenzijdig en zonder enige vorm van overleg aan te wenden voor de betaling van de toegenomen kosten van de pensioenregeling. Dat is erg vreemd omdat UWV voor haar werknemers een premievrij pensioen kent (en dat zal wat ons betreft tot in de verre toekomst ook zo blijven!). De werkgever komt hiermee ook een tweede CAO afspraak niet na!

In een tijd van economische teruggang en reorganisatie moeten partijen elkaar kunnen vertrouwen. Nu UWV twee CAO afspraken niet nakomt is aan onze kant het vertrouwen tot onder het nulpunt gedaald. Dit heeft consequenties voor het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Brief
Alle bonden zijn kwaad over de handelwijze van de werkgever. Om deze reden is besloten om gezamenlijk tot actie over te gaan. met de gezamenlijke bonden hebben wij een gezamenlijke brief en een open brief aan de heer Joustra opgesteld. Onze leden hebben deze brief per post ontvangen, maar u kunt de brief ook hier downloaden: brief aan UWV
Het is de bedoeling dat u de open brief getekend aan ons terugfaxt of stuurt. Wanneer u voor uw collegas een kopie maakt van de brief dan kunnen ook zij de actie ondersteunen. U kunt ook de brieven op het prikbord van uw afdeling hangen.

De CNV Dienstenbond zal zich blijven inzetten voor uw rechten! Kunnen wij van uw kant op uw inzet bij deze actie rekenen?

Vragen
Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij uw bestuurder, Martijn Donker, tel. (035)6460580.

Deel: ' UWV wil compensatie vanwege wegvallen premiespaarregeling '
Lees ook