Productschap Diervoeder

27/05/2002

V&A-lijst Uitbreiding GMP-regeling in grondstoffenkanaal versie 11

Op de website van het Productschap Diervoeder is versie 11 van de Vraag- en antwoordenlijst Uitbreiding GMP-regeling in het grondstoffenkanaal (d.d. 27 /5/2002) geplaatst.

De Vraag en Antwoordlijst Uitbreiding GMP-regeling in grondstoffenkanaal is op een enkel punt aangepast. Bovendien zijn er enkele Vragen & Antwoorden toegevoegd aan de lijst. De belangrijkste wijzigingen zijn grijsgearceerd weergegeven.

U kunt deze lijst raadplegen via de link:
V&A-lijst Uitbreiding GMP-regeling in grondstoffenkanaal

Zoekwoorden:

Deel: ' V&A-lijst Uitbreiding GMP-regeling in grondstoffenkanaal versie 11 '
Lees ook