Provincie Noord-Holland

Vaarwegen Noord-Holland worden uitgebaggerd
Haarlem, 28 januari 2003 - De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten, milieu-organisaties en marktpartijen gaan tot 2020 circa 36 miljoen kuub (ernstig) vervuild slib uit de Noordhollandse vaarwegen baggeren. Hiermee kun je ruim 100 Amsterdam Arena-stadions vullen.

Op initiatief van gedeputeerde Ada Wildekamp is Noord-Holland de eerste provincie in Nederland waar de vaarwegbeheerders zon ambitieus baggerprogramma gezamenlijk gaan uitvoeren. Noord-Holland wordt hiermee koploper in de uitvoering van het landelijke meerjarenprogramma bagger van de rijksoverheid. Bijzonder is ook dat alle partijen zich verplichten tenminste 50% van de ernstig vervuilde bagger tot bouwstof te verwerken. Hiermee wordt een groot milieubelang gediend. Uitgebaggerde vaarwegen zijn ook in het belang van de natuur, waterbeheer, recreatie- en beroepsvaart. Het baggerprogramma Noord-Holland is een actie uit het Provinciaal Milieubeleidsplan 2002-2006.

Inlichtingen Fred Leurink, bureau Milieu, tel. (023) -514 46 45. Krijn van Rijn 28-1-2003 14:57:00

Zoekwoorden:

Deel: ' Vaarwegen Noord-Holland worden uitgebaggerd '
Lees ook