Gemeente Eindhoven


Persbericht: 7 april 1999, no. 25.

Aangekochte vaas symboliseert vriendschapsband met Nanjing

In de hal van het Stadskantoor is onlangs een 180 centimeter hoge keramische vaas geplaatst. De gemeente Eindhoven heeft deze vaas aangekocht in het kader van de vriendschapsband tussen Eindhoven en de Chinese zusterstad Nanjing.

Ter gelegenheid van de 10-jarige zusterband tussen Nanjing en Eindhoven heeft Arctic Foundation het keramische project 'Rood, Wit/Blauw' ontwikkeld. Dit project is een uiting van samenwerking op cultureel gebied tussen de zustersteden. In het kader van dit project heeft de uit Den Bosch afkomstige keramist Roberto Ruggiu twee grote vazen vervaardigd in samen- werking met de meesterpottenbakker Zhang en enkele arbeiders van de keramische fabriek in Ding Shan, een dorpje nabij de zusterstad Nanjing.

Een vaas is opgenomen in de collectie van het Keramiekmuseum in Nanjing. Om de vriendschapsband met Nanjing te symboliseren is de andere vaas nu in het Eindhovense stadskantoor geplaatst. Na de op handen zijnde verbouwing komt de vaas in het stadhuis te staan.

Traditioneel worden dergelijke vazen aan weerszijden van een toegangsdeur van een huis of paleis geplaatst. Volgens het volksgeloof zal de bezoeker, die tussen de vazen door het huis binnentreedt, verzekerd zijn van geluk. Doordat er nu zowel een vaas in Eindhoven staat als in Nanjing, ontstaat een wereldwijde poort.

Eenderde van de aankoopsom van f 10.000,- gaat naar de kunstenaar. Artic Foundation zal tweederde van de aankoopsom gebruiken om een nieuw project te ontwikkelen in het kader van de culturele transmissie.

Deel: ' Vaas symboliseert vriendschapsband Eindhovem met Nanjing '
Lees ook