VAC breidt dienstenpakket uit met systemen voor Automated Software Quality Management van Cyrano

Reactie op sterke toename van de vraag naar oplossingen voor kwaliteitsbeheer en geautomatiseerd testen van informatiesystemen

Amsterdam/Parijs, 7 januari 1999 - Cyrano heeft VAC (Value Added Consultancy) benoemd tot exclusief distributeur in Nederland voor haar systemen op het gebied van Automated Software Quality Management. Voor VAC betekent dit een belangrijke uitbreiding van haar dienstenpakket op het gebied van kwaliteitsbeheer en geautomatiseerd testen van informatiesystemen onder Windows in open omgevingen.

Mede als gevolg van de millennium- en euro-aanpassingen is de afgelopen jaren bij automatiserings-organisaties een grote behoefte aan dit soort systemen ontstaan. Daarnaast heeft het gebruik van grafische gebruikersinterfaces (GUIs) de toepassing van systemen voor Automated Software Quality Management sterk gestimuleerd. De astronomische hoeveelheid potentiële fouten van grafische interfaces maakt traditionele testprocedures volstrekt ontoereikend om systemen die hiermee werken te testen.

VAC biedt op basis van de systemen van Cyrano complete oplossingen aan, die bestaan uit de software voor Automated Software Quality Management en de bijbehorende advisering, training, implementatie en onderhoud van de software. Behalve voor traditionele en client/server-systemen zijn deze oplossingen ook te gebruiken voor Internet- en intranet-toepassingen.

Nieuwe mogelijkheden voor Oracle- en Internetgebruikers. Andere uitbreidingen op het bestaande VAC aanbod hebben betrekking op load en database testing. Met name voor het verbeteren van de presaties van op Oracle databases gebaseerde informatiesystemen zijn nieuwe functies beschikbaar gekomen. Met het eveneens nieuwe Cyrano Highway systeem beschikt VAC nu over een oplossing voor het optimaliseren van netwerktoepassingen die het IP-protocol gebruiken. Met dit systeem kan het netwerkverkeer worden gereduceerd en de responstijden verkort.

Cyrano Cyrano biedt een geïntegreerde verzameling testtools en services aan die de kwaliteit, de prestaties, het beheer en de betrouwbaarheid van client/server-, Internet/intranet- en legacy-applicaties waarborgen. Tot de gebruikers van de Cyrano software tools en services behoren grote organisaties, overheden, software- en systeemhuizen. Cyrano distribueert eveneens krachtige oplossingen op het gebied van certificering voor Jaar 2000- en euro-bestendige projecten, implementatie van geïntegreerde software en het toepassen van elektronische commerciële applicaties op het web.

Cyrano is sinds juni 1998 genoteerd aan de EuroNM van de Parijse Beurs (Reuters: CYRA.LN). Het bedrijf is opgericht in 1989 en heeft klanten in de Verenigde Staten, Europa, het Midden Oosten en Azië. Het hoofdkantoor van Cyrano is gevestigd in Parijs en heeft regionale kantoren in Engeland en Amerika.

VAC VAC is opgericht in 1986. Als dochter van het aan de AEX genoteerde beursfonds Management Share NV is zij actief op een aantal specifieke deelgebieden van de informatietechnologie (IT).VAC heeft als missie IT-specialisten sneller, beter en efficiënter informatiesystemen te laten ontwikkelen en een betere service te geven aan de gebruikers van deze systemen. VAC levert state-of-the-art softwaretools en individuele vakinhoudelijke en functiegerichte IT-trainingen. VAC is geautoriseerd distributeur c.q. business partner van BitbyBit, Help Desk Systems, Information Advantage, MKS, Micro Focus, Netron, Progress Software (Apptivity), Softbridge en Trivida.

VAC is op het World Wide Web te vinden onder: https://www.vac.nl.

Meer informatie bij: Vera J. Carbaat, Marketingcommunicatie VAC, Hullenbergweg 371, Postbus 12470, 1100 AL Amsterdam, tel: (020) 652 02 25, fax: (020) 652 02 81, E-mail: v.carbaat@vac.nl of Robert W. de Moll, Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Kruisweg 797, Postbus 3120, 2130

KC Hoofddorp, tel: (023) 562 82 08, fax: (023) 565 17 24, e-mail: robertdm@monogram.nl

Deel: ' VAC breidt dienstenpakket uit '
Lees ook