VAC introduceert Micro Focus EuroSmart
EuroSmart maakt COBOL-mainframe-applicaties 'euro-proof'

Amsterdam, 5 januari 1999 - Om COBOL-mainframe-applicaties snel en effectief 'euro-proof' te maken introduceert VAC de Micro Focus-oplossing EuroSmart. Dit ontwikkelhulpmiddel maakt gebruik van efficiënte identificatie- en isolatietechnieken. Het aanpassen van programmatuur voor invoering van de euro vereenvoudigt hierdoor aanzienlijk. Na de vaststelling van mogelijke 'euro-gevoelige-punten' isoleert een interactief proces uitsluitend die programmaregels die daadwerkelijk aanpassing vereisen.

Snel geldrubrieken vinden
Een euro-conversieproject behelst een speurtocht naar datavelden die als geldrubriek zijn gedefinieerd en naar processen waar deze velden bij betrokken zijn. EuroSmart vindt deze rubrieken door gericht te zoeken, met behulp van voorgeprogrammeerde zoekprocessen, die organisaties gemakkelijk aan individuele wensen kunnen aanpassen. Hierdoor wordt het risico geminimaliseerd dat geldrubrieken niet als zodanig worden herkend.

Kenmerken
EuroSmart is een geavanceerd en accuraat gereedschap voor de COBOL-omgeving., om mainframe-applicaties snel en betrouwbaar 'euro-proof' te maken. Een aantal krachtige functies van EuroSmart zijn:
* Opzoeken van de meest gebruikte valutaomschrijvingen (literals);
* Opzoeken van alle potentiële geldrubrieken, inclusief 'incomplete velden' aan de
hand van de gebruikte veldgrootte van alle datavelden;
* Vaststellen dat velden geen geldrubrieken zijn op basis van hun feitelijke gebruik;

* Opzoeken van alle constanten en drempelwaarden die van belang zijn bij valutatransacties;

* Vaststellen of schermuitvoer, overzichten en databases betrokken zijn bij valutatransacties.
VAC
VAC is opgericht in 1986. Als dochter van het aan de AEX genoteerde beursfonds Management Share NV is zij actief op een aantal specifieke deelgebieden van de informatietechnologie (IT). VAC heeft als missie IT-specialisten sneller, beter en efficiënter informatiesystemen te laten ontwikkelen en een betere service te geven aan de gebruikers van deze systemen. VAC levert state-of-the-art softwaretools en individuele vakinhoudelijke en functiegerichte IT-trainingen. VAC is geautoriseerd distributeur c.q. business partner van BitbyBit, Help Desk Systems, Information Advantage, MKS, Micro Focus, Netron, Progress Software (Apptivity), Softbridge en Trivida.
VAC is op het World Wide Web te vinden onder: https://www.vac.nl.

Meer informatie bij: Vera J. Carbaat, Marketingcommunicatie VAC, Hullenbergweg 371, Postbus 12470, 1100 AL Amsterdam, tel: (020) 652 02 25, Ffx: (020) 652 02 81, e-mail: v.carbaat@vac.nl of Robert W. de Moll, Monogram Communication Strategies (MCS) BV, Kruisweg 797, Postbus 3120, 2130 KC Hoofddorp, tel: (023) 562 82 08, fax: (023) 565 17 24, e-mail: robertdm@monogram.nl

Deel: ' VAC introduceert Micro Focus EuroSmart '
Lees ook