Gemeente Voorschoten


VAC Voorschoten zoekt nieuwe leden

Een VAC (Vrouwenadvies commissie voor de woningbouw en woonomgeving) is een woonconsumentenorganisatie op gemeentelijk of regionaal niveau, die bestaat uit vrijwilligers met verschillende politieke en maatschappelijke achtergronden. De VAC-leden toetsen plannen voor de woonomgeving en voor de woningbouwprojecten en doen - indien nodig - voorstellen voor aanpassingen.
De VAC is in alle fasen van het planproces inzetbaar: vanaf de allereerste schets tot en met de tekeningen voor de uitvoering.

De VAC-Voorschoten zoekt ter de versterking van haar commissie enthousiaste personen bij voorkeur in de leeftijd tot 50 jaar.

Indien u meer wilt weten over de VAC en haar werk kunt u zich wenden tot :
de secretaris van de VAC Mevrouw Els Budel 071-5619659 of tot de voorzitter Mevrouw Cecile Sloots 071 - 5617025.

Deel: ' VAC Voorschoten zoekt nieuwe leden '
Lees ook