Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

vacatures
Brugge, 22/12/1999
DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN GAAT BIJ VERGELIJKEND EXAMEN OVER TOT DE AANWERVING VAN :

1. één adjunct-adviseur in contractueel verband (contract onbepaalde duur) gebiedsgerichte werking op het vlak van cultuur (regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen) (m/v)

· Diploma van universitair onderwijs of van hoger onderwijs van het lange type gelijkgesteld met universitair onderwijs · Drie jaar relevante en aantoonbare ervaring in de culturele sector

2. één medewerker in statutair verband Dienst Overheidsopdrachten en Patrimonium - sectie Patrimonium (m/v)(2de ,verruimde oproep)

· Einddiploma secundair of daarmee gelijkgesteld onderwijs · Drie jaar relevante en aantoonbare ervaring in de privé en/of openbare sector op het vlak van administratief werk. Ervaring op het vlak van patrimoniaal beheer strekt tot aanbeveling.

Algemene toelatings- en aanwervingsvoorwaarden voor alle betrekkingen :


- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

- de burgerlijke en politieke rechten genieten
- lichamelijk geschikt zijn voor de beoogde betrekking
- onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie (voor de tweede betrekking)

- voor de mannelijke kandidaten : aan de dienstplichtwetten voldoen

Bezoldigingsregeling (geïndexeerde brutobedragen op jaarbasis, exclusief reglementaire toelagen)

· adjunct-adviseur : weddeschaal A1 (min. 1.021.522 - max. 1.606.642) · medewerker : weddeschaal C1 (min. 664.355 - max. 1.078.815)

Wervingsreserves

Telkens worden er wervingsreserves van twee jaar aangelegd, die maximaal tweemaal met één jaar verlengd kunnen worden.

Indienen van de kandidaturen

Een volledige functiebeschrijving, examenprogramma, aanvraag tot deelname-formulier en verdere informatie omtrent deze vacatures kan U aanvragen bij de Dienst Personeel, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge bij mevrouw Astrid Decrock op het telefoonnummer 050/403.217 of op het faxnummer 050/403.124 (niet bereikbaar tussen 27-12-1999 en 03-01-2000)

Kandidaturen dienen, op het aanvraag tot deelname-formulier en vergezeld van een uitgebreid curriculum vitae, gestuurd te worden aan de Provincie West-Vlaanderen, t.a.v. Dienst Personeel, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge, uiterlijk op vrijdag 7 januari 2000.
De postdatum geldt als bewijs van datum van inschrijving.

Kandidaten die reeds eerder geldig inschreven voor de tweede vacature dienen hun kandidaatstelling niet te hernieuwen.

De Provincie West-Vlaanderen voert een gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen. Vrouwen die belangstelling hebben voor deze functies worden uitgenodigd om te solliciteren.

Deel: ' Vacatures provincie West-Vlaanderen '
Lees ook