Regering.nl

29 jan 2003
VACATURESTOP BIJ MINISTERIE VAN LNV

Het ministerie van LNV heeft vanaf vandaag een vacaturestop. Dat is een van de maatregelen die minister Veerman neemt om de knelpunten op de LNV-begroting in 2003 aan te pakken.

In een brief aan de Tweede Kamer geeft Veerman aan welke beleidswijzigingen binnen het departement nodig zijn als gevolg van de bezuinigingsafspraken uit het strategisch akkoord 2002. Het thema hierbij is 'minder beleid, minder regels, minder inzet'. De minister wil onder meer de administratieve lasten voor de sector met 25% verminderen. Mogelijkheden hiervoor liggen op terreinen als Programma Beheer, diergezondheid, dierenwelzijn en gewasbescherming, en een vereenvoudiging van de mestregelgeving.

Overgangsperiode
Voordat de bezuinigingen feitelijk hun doorwerking op de LNV-begroting hebben, is een overgangsperiode onvermijdelijk, stelt Veerman. In deze periode wordt van LNV een extra inspanning gevraagd en daarmee een tijdelijke verhoging van de apparaatsuitgaven. Om deze op voorhand zoveel mogelijk te beperken, geldt bij het ministerie van LNV vanaf vandaag een vacaturestop. Bovendien zal het ministerie in 2003 10% bezuinigen op uitgaven voor het lopend beleid.

Bron:
Brief aan de Tweede Kamer

Zoekwoorden:

Deel: ' Vacaturestop bij ministerie van LNV '
Lees ook