MIX MEDIA BVCommerciële belangen boven volksgezondheid?


Vaccinatie-explosie: kinderen komen armen tekort

HARDERWIJK, 20 juni - Het aantal vaccinaties zal naar verwachting de komende jaren zo hard stijgen dat kinderen als het ware armen tekort komen om alle prikken te kunnen ontvangen. Ondertussen lijkt de vaccinatiehype gepaard te gaan met commerciële belangen. Vooraanstaande wetenschappers plaatsen kritische kanttekeningen in het tijdschrift GezondheidsNieuws: 'De industrie beschikt over nieuwe vaccins en wil dat ze gebruikt worden.'

De toekomst van het vaccinatieprogramma in Nederland is in belangrijke mate afhankelijk van een adviescommissie van de Gezondheidsraad. GezondheidsNieuws zet vraagtekens bij de rol van één van de leden van deze commissie. Prof.dr. R. de Groot is namelijk niet alleen hoogleraar kindergeneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam maar ook algemeen directeur van het Vaccin Centrum in Rotterdam. Dit centrum heeft de farmaceutische industrie als belangrijkste inkomstenbron. Bovendien is De Groot lid van de medische adviesraad van Wyeth, één van de grootste vaccinproducenten. Volgens de algemeen secretaris van de Gezondheidsraad, dr. M. van Leeuwen, is er geen reden tot ongerustheid. 'Bovendien: als je topwetenschappers in een commissie wilt hebben, moet je accepteren dat ze relaties hebben met de industrie of andere belangen.' Tweede Kamerlid Agnes Kant (SP) denkt daar anders over. 'Rechtstreekse connecties met de industrie zijn niet goed,' zegt zij. Prof.dr. P. Sauer, hoogleraar kindergeneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen staat kritisch tegenover uitbreiding van het vaccinatieprogramma. 'Er vindt nu een grootschalige vaccinatiecampagne plaats tegen meningokokken-C. Op wetenschappelijke gronden kun je je afvragen of dit zinvol is. Het is de vraag of je elke vaccinatie die je kúnt geven ook móét geven.' In GezondheidsNieuws plaatst Sauer kanttekeningen bij de afwegingen die gemaakt worden. 'De industrie beschikt over nieuwe vaccins en wil dat ze gebruikt worden. Maar je moet de baten afzetten tegen potentiële negatieve effecten.'

Overbelasting immuunsysteem
Net als Sauer vindt prof.dr. J. Galama, hoogleraar virologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, het aannemelijk dat inentingen tegen infectieziekten mede de oorzaak zijn van het toenemend aantal gevallen van astma, diabetes en andere auto-immuunziekten. Ondertussen maakt een groeiende groep ouders zich zorgen over het grote aantal vaccinaties. In Engeland is de BMR-vaccinatiegraad drastisch gedaald na publicaties over een vermeend verband met autisme en onthullingen over financiële belangen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontkent veelal het bestaan van een relatie tussen het voorkomen van een ziekte en een inenting. 'Erna is niet hetzelfde als erdoor,' luidt het standaardantwoord van het RIVM, dat eind 2001 een samenwerkingsverband sloot met vaccinproducent Wyeth
De komende jaren wacht Nederlandse kinderen een aanzienlijke uitbreiding van het aantal vaccins. De Groot verwacht dit decennium maar liefst twintig nieuwe vaccins. In een poging bezwaren bij ouders weg te nemen, verschijnen steeds meer combinatievaccins waardoor er minder prikken gegeven hoeven te worden. Niet alle deskundigen zijn daar even blij mee. Homeopathisch arts Tinus Smits zegt in GezondheidsNieuws: 'In de praktijk blijken vooral combinatievaccins klachten op te leveren. Ik verwacht veel meer bijwerkingen. Het immuunsysteem raakt overbelast.'

/////

Deel: ' Vaccinatie-explosie kinderen komen armen tekort '
Lees ook