Gemeente Achtkarspelen


Nieuwsberichten

29-05-2002
Vaccinatie meningokokken in Achtkarspelen

In Nederland is de ernstige ziekte meningokokken C het laatste jaar flink toegenomen. Ook in Fryslân is men hierdoor een aantal keren opgeschrikt. Sinds kort is er een geschikt vaccin tegen meningokokken C beschikbaar. Daarom heeft de minister van VWS besloten tot een landelijke inentingscampagne. Eerst wordt de doelgroep kinderen van 1 tot en met 5 jaar en jongeren van 15 tot en met 18 jaar ingeënt. Dit omdat de ziekte hierbij het meest voorkomt. In september volgt een tweede ronde van inenting voor de resterende doelgroep van 6 tot en met 14 jaar.

Kinderen van 1 tot en met 5 jaar en 15 tot en met 18 jaar uit de gemeenten Kollumerland c.a. en Achtkarspelen worden ingeënt op maandag 10 juni a.s. Dit vindt plaats in de sporthal 'De Houtmoune', Vaart 8a in Buitenpost. Door middel van borden zal worden aangegeven waar de auto's etc. kunnen worden geparkeerd. Na 27 mei krijgen de Friese kinderen en jongeren een oproep voor deze belangrijke inenting in de brievenbus. In verband met het grote aantal te vaccineren personen wordt u verzocht zich stipt aan de tijd te houden die op de oproepkaart staat vermeld. Wanneer meerdere kinderen uit één gezin gevaccineerd moeten worden, kunt u de geboortemaand van het jongste kind aanhouden. U kunt dan gezamenlijk komen.

Voor algemene vragen kunt u terecht bij de gratis landelijke telefoonlijn 0800 - 300 80 51 op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur of op de website www.vaccinatie.minvws.nl en de website www.ggdfryslan.nl. Wanneer u specifiekere vragen heeft, kunt u bellen met de informatielijn meningokokkenvaccinatie van de GGD Fryslân: 058
- 233 74 32.

Deel: ' Vaccinatie meningokokken in Achtkarspelen '
Lees ook