Vaccinatie tegen infecties met meningokokken groep C

10 augustus 2001

Geachte collega,

Hierbij de meest recente informatie m.b.t. de vaccinatie tegen infecties met meningokokken groep C, naar aanleiding van de gevallen in Klundert en Zevenbergen.

Indicatie voor vaccinatie in Zevenbergen en Klundert In de woonkernen Zevenbergen en Klundert (gemeente Moerdijk) hebben zich de afgelopen dagen 5 gevallen van meningokokkose voorgedaan, alle veroorzaakt door een identieke stam van groep C-meningokokken. Zoals al eerder bericht, heeft het OMT (Outbreak Management Team) geadviseerd om alle 0-18 jarigen woonachtig in deze kernen (en de kinderen uit naburige dorpen die scholen bezoeken in deze kernen) te vaccineren. Omdat in de 2 kernen sprake is van een bewezen verhoogde infectiedruk door meningokokken groep C wordt vaccinatie aangeboden met als doelen: individuele bescherming en het voorkomen van verdere verspreiding. Er zijn geen redenen om de scholen te sluiten of om bijeenkomsten af te zeggen. In Zevenbergen en Klundert is dus sprake van een lokale verheffing. Er zijn op dit moment geen redenen om van een landelijke dreiging te spreken.

Soort vaccin
Voor de vaccinatie wordt gebruik gemaakt van een recent geregistreerd conjugaatvaccin (polysaccharide van de meningokok gr. C gekoppeld aan een eiwit), dat maandag voor de doelgroep beschikbaar zal zijn. Dit vaccin is ook werkzaam bij kleine kinderen (onder 2 jaar) en leidt tot immuungeheugen-vorming. Dit dus in tegenstelling tot het A+C vaccin of quadrivalent vaccin (kapselpolysaccharide-vaccins, gebruikt bij de reizigers) die bij kleine kinderen, vanwege hun onrijpe immuunsysteem, niet werken. Conjugaat-vaccins lijken ook invloed te hebben op dragerschap. Dit nieuwe vaccin is in Nederland sinds kort beschikbaar en de prioriteit ligt bij de door het OMT vastgestelde doelgroepen (kinderen van 0-18 in Zevenbergen en Klundert). Meer informatie over het conjugaat-vaccin kunt u vinden in de bijlage.

Geen indicatie voor algemene vaccinatie
De Meningitis Stichting heeft via de media laten weten dat het vaccin vanaf maandag 13 augustus via de huisartsen verkrijgbaar is. Het OMT vindt echter nadrukkelijk dat op dit moment de indicatie voor vaccinatie in de genoemde gebieden ligt en dat algemene vaccinatie niet aan de orde is. De nu beschikbare hoeveelheid vaccin wordt ingezet daar waar die het meest noodzakelijk is: in de gebieden waar een verhoogde transmissie van deze stam plaatsvindt. Uiteraard wordt er nagedacht over een algemene toepasbaarheid van het vaccin, daartoe is ook door de Minister advies gevraagd aan de Gezondheidsraad. Wanneer het advies zal worden uitgebracht is nog niet bekend. Huisartsen worden dan ook geadviseerd zich terughoudend op te stellen bij de vraag naar het vaccin.
Het is niet de bedoeling dat de GGD?s het conjugaat-vaccin bestellen en aanbieden aan de bevolking. Dit standpunt wordt mede ondersteund door GGD Nederland.

Samengevat
Indicatie voor vaccinatie uitsluitend in de door het OMT geadviseerde gebieden en risicogroepen. Het beleid voor de eerder genoemde gebieden, Klundert en Zevenbergen blijft onveranderd.

Met vriendelijke groeten
Anneke van den Hoek, waarnemend arts infectieziekten LCI

Het is van groot belang dat dit bericht bij de huisartsen bekend wordt. Verzoek aan de GGD's om de huisartsen en kinderartsen in hun werkgebied hiervan op de hoogte te stellen. Het LCI zal ook de LHV, de LVE (Landelijke Vereninging Entadministraties) en de regionale inspecties informeren. De landelijke pers wordt ingelicht door de Directie Voorlichting en Communicatie van VWS.

Zie ook:

- Vaccinatie omschrijving RIVM (Pdf-formaat) Hulp bij downloaden pdf-formaat

- Berichtgeving van het Ministerie van VWS

Deel: ' Vaccinatie tegen infecties met meningokokken groep C '
Lees ook