Gemeente Bodegraven

Vaccinatiecampagne meningokokken-C in Midden-Holland

In juni gaat in geheel Nederland de landelijke vaccinatie-campagne Das goed gedaan tegen meningokokken-C van start. Dit is de grootste vaccinatie-campagne die ooit is uitgevoerd. Er zijn op dit moment nog onvoldoende vaccins beschikbaar om in geheel Nederland tegelijk te beginnen met vaccineren. Op basis van de vakantie-spreiding is er voor gekozen dat de regios Noord en Zuid het eerst worden gevaccineerd. De vakantieregio Midden, waartoe ook Midden-Holland behoort, is dus het laatst aan de beurt.

Verder is door het Ministerie van VWS besloten dat voor de zomervakantie de kinderen van 14 maanden t/m 5 jaar aan de beurt zijn en alle jongeren van 15 t/m 18 jaar. De kinderen van 6 t/m14 jaar zullen dus na de zomervakantie worden gevaccineerd.

In Midden-Holland zal er op maandag 17 juni gestart worden met vaccineren. In de daarop volgende drie weken zullen er op 13 priklocaties, in elke gemeente één, in totaal zon 25.000 peuters, kleuters en jongeren worden gevaccineerd. De laatste vaccinatiedag is gepland op dinsdag 9 juli, zodat alle peuters, kleuters en jongeren van 15 t/m 18 jaar voor de start van de schoolvakantie van het Voortgezet Onderwijs een vaccinatie hebben gekregen.

In de gemeente Bodegraven van 14 maanden t/m 5 jaar en jongeren van 15 t/m 18 jaar gevaccineerd worden op donderdag 4 juli in Sporthal de Sporthoeve.

Begin juni ontvangt iedereen een persoonlijke uitnodiging thuis. In de oproepbrief staat informatie over de landelijke vaccinatie-campagne. Aan deze oproepbrief zit een registratiestrook. De oproepbrief moet worden meegenomen naar de vaccinatie. De registratiestrook wordt namelijk gebruikt om te kunnen vastleggen wie wanneer gevaccineerd is en met welk soort vaccin.

In de oproepset is een folder bijgevoegd. Deze folder geeft inhoudelijke informatie in de vorm van antwoorden op veelgestelde vragen. Verder is in de oproepset een brief van de GGD Midden-Holland opgenomen, waarin in schemas de preciese data en plaatsen (locaties) van de vaccinaties vermeld staan.

Deze landelijke vaccinatie-campagne kenmerkt zich door het grootschalige en complexe karakter, doordat in zon korte tijd zoveel kinderen en jongeren gevaccineerd moeten worden. De voorbereidingen zijn dan ook overal in volle gang. De GGD probeert het reguliere werk zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Toch zullen andere GGD-activiteiten in de topweken van de campagne in afgeslankte vorm moeten plaatsvinden, omdat veel personeel nodig is voor de vaccinatie-campagne. Ook personeel van de Ouder- en Kindzorg, de Ambulancedienst en een aantal huisartsen zullen helpen met vaccineren.

Vanaf 1 september 2002 wordt de vaccinatie tegen meningokokken-C voor kinderen van 14 maanden opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dit zal dan regulier worden uitgevoerd door de organisaties voor Ouder- en Kindzorg.

Voor algemene vragen over meningokokken-C kan het gratis landelijke telefoonnummer 0800 300 80 51 worden gebeld of kan men de website www.vaccinatie.minvws.nl bezoeken.

Deel: ' Vaccinatiecampagne meningokokken-C in Midden-Holland '
Lees ook