Gemeente Weert

06-06-2002

Speciale verkeersmaatregelen bij sporthal Boshoven Vaccinatiecampagne Meningokokken C in Weert

De vaccinatie tegen variant C van de meningokokkenziekte wordt vanaf 1 augustus 2002 opgenomen in het reguliere vaccinatie-programma. Dit betekent dat alle kinderen in Nederland standaard een vaccinatie krijgen aangeboden als ze de leeftijd bereiken van 14 maanden. Om ook kinderen te beschermen die deze leeftijd op 1 augustus al zijn gepasseerd, wordt landelijk een inhaalcampagne uitgevoerd voor iedereen geboren na 1 juni 1983 en vóór 1 juni 2001. In Weert wordt daarom op woensdag 19 juni a.s. een grootscheepse inentingsdag georganiseerd in sporthal Boshoven. Om deze goed te laten verlopen wordt op die dag in Centrum-Noord een aantal verkeersmaatregelen genomen.

Omdat er in Nederland onvoldoende vaccin is om de hele groep in één keer in te enten, wordt de helft voor de zomervakantie gedaan en de andere helft na de zomervakantie.
Vóór de zomervakantie:

* iedereen geboren tussen 1 juni 1996 en 1 juni 2001 (leeftijd dus 1 t/m 5 jaar);

* iedereen geboren tussen 1 juni 1983 en 1 juni 1987 (leeftijd 15 t/m 18 jaar).

Ná de zomervakantie is de groep geboren tussen 1 juni 1987 en 1 juni 1996 aan de beurt (leeftijd 6 tot 15 jaar).

Sporthal Boshoven
De GGD Noord- en Midden-Limburg heeft na landelijke en provinciale afstemming maar 12 vaccinatiedagen toegewezen gekregen. Hierdoor kan niet in elke gemeente afzonderlijk de vaccinatie gegeven worden. Gekozen is voor 11 centrale lokaties verspreid over de regio, zodat iedereen zo min mogelijk hoeft te reizen.
De vaccinatiecampagne vóór de zomervakantie is in de regio Noord- en Midden-Limburg van maandag 10 juni tot en met dinsdag 25 juni. De inenting voor inwoners uit de gemeente Weert is op woensdag 19 juni in sporthal Boshoven in Weert.
De groep die na de zomervakantie aan de beurt is (6 tot 15 jaar) wordt in september/oktober gevaccineerd (precieze data zijn nog niet bekend) en krijgt na de zomer een uitnodiging.

Uitnodiging
Iedereen die voor de zomervakantie aan de beurt is, heeft inmiddels een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Hierop is aangegeven op welke dag men waar moet zijn. Per dag is een verdeling gemaakt naar postcode, waarbij er elk kwartier ongeveer 160 personen worden opgeroepen. Vanwege de grootte van de te vaccineren groep en de complexe organisatie, kan er niet afgeweken worden van de tijd, dag en lokatie. De enige uitzondering is gemaakt voor scholieren van 15 tot en met 18 jaar die op het aangegeven tijdstip een herexamen, tentamen of proefwerk hebben. Zij kunnen op de aangegeven dag aan het eind van de middag komen (tijdstip staat in hun uitnodiging).

Verkeer
Iedereen die opgeroepen wordt, wordt verzocht zo veel mogelijk met de fiets te komen of te carpoolen met straatgenoten. Vanwege de grote aantallen mensen die die dag in sporthal Boshoven moeten zijn, is een aantal verkeersmaatregelen genomen. Voor automobilisten wordt vanaf de Ringbaan-Noord met borden ("GGD inenting") aangegeven hoe men sporthal Boshoven kan bereiken via een aanrij-route. Vlakbij de sporthal is een groot parkeerterrein ingericht. Medewerkers van de gemeente geven aanwijzingen waar men kan parkeren. Men wordt verzocht die aanwijzingen op te volgen. Vervolgens dient men een klein stukje te lopen naar de sporthal. Na de inenting keert men terug naar de parkeerplaats. Van daar af geldt een speciale uitrij-route die met borden staat aangegeven. Het is van groot belang beide aangegeven routes te volgen, zodat er geen problemen met het verkeer kunnen ontstaan. Voor fietsers is een stalling ingericht voor de ingang van de sporthal.

Overlast
Mensen die in het gebied rondom de vaccinatielokatie wonen of werken zullen op de vaccinatiedag enige overlast ondervinden, met name van verkeersstromen. Gezien de grootte van de groep is dit helaas niet te vermijden. Hiervoor wordt begrip gevraagd. Er moeten die dag 4000 tot 5000 kinderen worden ingeënt. Overigens zijn omwonenden en bedrijven in de buurt van de sporthal inmiddels geïnformeerd.

Meer informatie
De GGD Noord- en Midden-Limburg heeft het gratis informatienummer (0800) 0230 518 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Hier kan iedereen terecht met vragen over de uitnodiging of de campagne. Algemene informatie staat ook op de internetsite van de GGD (www.ggdnml.nl) en is te verkrijgen via het landelijke informatienummer van postbus 51: 0800-3008051.
Heeft men vragen over de bereikbaarheid van de sporthal, dan kan men terecht bij het Infocentrum van de gemeente Weert, tel. 575 300.

Zie ook: artikel Gemeentewijzer 05-06-2002

Deel: ' Vaccinatiecampagne Meningokokken C in Weert '
Lees ook