Gemeente Putten

Vaccinatiecampagne meningokokken-C start in juni (21-05-2002)
---

GGD

GEMEENSCHAPPELIJKE GEZONDHEIDSDIENST NOORDWEST-VELUWE

GGD volop bezig met voorbereidingen: Vaccinatiecampagne meningokokken-C start in juni

In juni start de GGD Noordwest-Veluwe met de vaccinatiecampagne tegen meningokokken-C. In opdracht van minister Borst wordt deze campagne in het hele land door de GGDen uitgevoerd. Kinderen vanaf 14 maanden tot en met 18 jaar kunnen tijdens de campagne kosteloos worden gevaccineerd tegen meningokokken-C. In de regio Noordwest-Veluwe gaat het in totaal om ruim 40.000 kinderen in de volgende gemeenten: Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek.

Op 9 april jl. kreeg GGD Nederland opdracht om te starten met de voorbereidingen van deze landelijke vaccinatiecampagne. GGD Nederland is de overkoepelende organisatie van alle GGD-en in ons land. Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om de campagne in twee fasen uit te voeren. Dit heeft te maken met de beschikbaarheid van het vaccin.

Voor de zomervakantie worden opgeroepen:

1. Alle kinderen geboren op of na 1 juni 1996 en voor 1 juni 2001;
2. Alle jongeren geboren op of na 1 juni 1983 en voor 1 juni 1987.
Na de zomervakantie zullen de kinderen geboren op of na 1 juni 1987 en voor 1 juni 1996 worden opgeroepen.

De leeftijden van de kinderen die tijdens de campagne gevaccineerd worden zijn landelijk vastgesteld. Het is dan ook niet mogelijk om tijdens de campagne kinderen of volwassenen te vaccineren die niet in bovenstaande doelgroep vallen.

Ook kinderen uit Putten die binnen bovenstaande doelgroep vallen en in 1998 zijn gevaccineerd tegen meningokokken moeten tijdens de campagne gevaccineerd worden.
Alle kinderen uit de regio krijgen in juni of september automatisch een persoonlijke uitnodiging en een oproepkaart voor de vaccinatie. Het is dus niet nodig dat hiervoor contact wordt opgenomen met de GGD. In de uitnodiging staat wanneer en waar de vaccinaties plaatsvinden. De vaccinatie is gratis.

Het ministerie van VWS heeft een gratis telefoonnummer voor publieksinformatie over de vaccinatiecampagne: 0800-300 80 51. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 21.00 uur. Men kan ook op de website van de ggd (www.ggd-nwveluwe.nl) en op de website van het ministerie (www.minvws.nl) meer informatie vinden over dit onderwerp.

Specifiekere informatie over de campagne in de regio Noordwest-Veluwe volgt binnen enkele weken.

Deel: ' Vaccinatiecampagne meningokokken-C start in juni '
Lees ook