Gemeente Ten Boer

Vaccinatiecampagne tegen meningokokken C van start

GGD vaccinatiecampagne meningokokken C

Volgende maand gaat de landelijke vaccinatiecampagne tegen meningokokken C van start.

Deze vaccinatiecampagne zal plaatsvinden in twee rondes, één voor de zomervakantie en één erna.

Tijdens de eerste vaccinatieronde, die in juni begint, worden alle kinderen van 14 maanden tot en met 5 jaar en alle jongeren van 15 tot en met 18 jaar gevaccineerd. De kinderen van 6 tot en met 14 jaar komen in september van dit jaar aan de beurt.

De GGD Groningen start in samenwerking met een aantal partners op maandag 3 juni a.s. met de eerste vaccinatieronde in de provincie Groningen. Deze eerste ronde eindigt op 19 juni a.s.

De vaccinaties zullen op 10 verschillende locaties onze provincie plaatsvinden. Alle kinderen van 14 maanden tot en met 5 jaar en alle jongeren van 15 tot en met 18 jaar ontvangen een envelop van GGD Nederland (of hebben deze reeds ontvangen) met daarin een oproepkaart waarop staat waar en wanneer ze zich kunnen laten inenten. In deze envelop zit tevens een informatiefolder en een brief van de GGD Groningen.

De oproep wordt verstuurd naar het adres waarop het kind staat ingeschreven. Voor de meeste kinderen zal dit tevens het adres van de ouders/verzorgers zijn. Voor sommige jongeren in de leeftijdsgroep van 15 tot en met 18 jaar kan dit ook zijn of haar eigen woonadres betreffen (geldt bijvoorbeeld voor studenten). Houd de brievenbus dus in de gaten!

Omdat er een beperkt aantal vaccins beschikbaar is, is het niet mogelijk om op een ander tijdstip of op een andere locatie een vaccinatie te krijgen. Daarom is het erg belangrijk dat de inenting gehaald wordt op de tijd en de locatie die aangegeven staat op de oproepkaart.

Hoewel de vaccinatie niet verplicht is en de kans op besmetting niet groot, is het belangrijk dat het risico op besmetting zo klein mogelijk wordt gehouden. Daarom wordt een ieder die een oproep tot vaccinatie ontvangt aangeraden hier gehoor aan te geven.

Voor algemene informatie over meningokokken C is er een gratis telefoonnummer 0800-300 80 51 (op werkdagen tussen 9.00 en 21.00 uur). Voor informatie over de campagne in Groningen kunt u terecht bij de GGD Groningen, bereikbaar op werkdagen van 10.00 uur tot 16.30 uur via telefoonnummer (050) 367 41 77. Hier kunt u tevens informatie over de oproep krijgen.

Logo HVD
Goed gedaan meningokokken tekening

Deel: ' Vaccinatiecampagne tegen meningokokken C van start in Ten Boer '
Lees ook