partij van de arbeid
den haag, 14 januari 2009

vragen van het lid linhard (pvda) aan de ministers van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu en binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties

over de campagne werkenbijgemeenten.nl


* kent u de campagne werkenbijgemeenten.nl en de daarin opgenomen visualisatie van "Nieuw bedrijventerrein"? http://www.werkenbijdeoverheid.nl/organisaties/deelnemer/werken-bij-gemeenten/index.cfm?adm_pin=02000


* Hoe strookt dit beeld van een bedrijventerrein dat wordt gedacht langs een snelweg, zonder OV aansluiting, in een ongerept groen gebied, met het rijksbeleid ten aanzien van bedrijventerreinen?


* Bent U het met de PvdA eens dat daar waar de (SER-)ladder het instrument zou moeten zijn hier ten onrechte de centimeter ter hand genomen wordt?


* Bent U het met de PvdA eens dat hiermee de indruk wordt gewekt dat de gemeenteambtenaar door de knieën zou kunnen gaan voor het omzeilen van diezelfde ladder?


* Bent u met ons van mening dat gezien het feit dat de ambtenaar met beide knieën op de grond kan zitten aan de andere kant van de snelweg, impliceert dat daar ook nog voldoende ruimte is voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen?


* Bent U met de PvdA van mening dat het beeld een volstrekt verouderd en ongewenst beeld geeft van het bedrijventerreinenbeleid?


* Bent U bereid de initiatiefnemers, financiers en bedenkers op de hoogte te brengen van de SER-ladder?


* Bent U bereid de initiatiefnemers te verzoeken de reclame uiting op creatieve wijze te laten aanpassen?

PvdA-Voorlichting

Deel: ' Vagen Linhard aan VROM en BZK over de campagne werkenbijgemeenten.nl '


Lees ook