NIPO

Vakantie-onderzoeken NIPO en CVO gaan samen

Het NIPO en de Stichting CVO, een samenwerkingsverband van de toeristische organisatie TRN en het Nederlands Research Instituut voor Toerisme en Recreatie (NRIT), hebben besloten om met ingang van 2002 hun krachten te bundelen op het gebied van het vakantie-onderzoek. Daardoor onstaat één groot onderzoek naar het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking. Het nieuwe vakantie-onderzoek, waaraan ook het CBS deelneemt, krijgt de naam 'Continu Vakantie Onderzoek'.

Tot dusver voerden beide organisaties onafhankelijk van elkaar een vakantie-onderzoek uit. Belangrijk voordeel van het samenvoegen van beide onderzoeken is dat cijfers van NIPO en CVO niet meer kunnen afwijken, waardoor verwarring bij gebruikers tot het verleden zal behoren. De krachtenbundeling maakt het daarnaast mogelijk om de steekproef aanzienlijk uit te breiden, wat de betrouwbaarheid van cijfers vergroot en de analysemogelijkheden verruimt.

Het NIPO zal in de nieuwe opzet zowel de gegevensverzameling verzorgen, alsook, in samenwerking met NRIT en TRN, het beheer en de exploitatie van de onderzoeksgegevens uitvoeren.

Per jaar zullen vier metingen plaatsvinden. Naast lange vakanties worden eveneens korte vakanties op continu-basis in kaart gebracht. Op langere termijn bestaat het plan om naast het vakantie-onderzoek tevens op structurele wijze onderzoek te doen naar de markt van dagtochten en andere vormen van vrijetijdsbesteding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ad Schalekamp (tel: 020-5225 789) van het NIPO, Kees van der Most (TRN) (tel: 070-370 52 94), of Jac Zom (NRIT) (tel: 076-542 06 00).

Overige persberichten over het NIPO

Deel: ' Vakantie-onderzoeken NIPO en CVO gaan samen '
Lees ook