Deventer 14 juni 1999

Vakantiewerk.net exploiteert de website met de database van Studentenbaan.net. De inhoud van de databases van de website van Studentenbaan zijn illegaal gekopieerd door de makers van Vakantiewerk.

De website www.vakantiewerk.net is met ingang van 1 juni in de lucht. Op deze website kunnen jongeren een vakantiebaan zoeken. De aangeboden vacatures zijn echter voor een groot gedeelte gekopieerd van www.studentenbaan.net. Deze site biedt bijbanen aan voor nog studerende studenten.

De redactie van Studentenbaan is verontwaardigd. Zij vinden het ongepast om iemands copyright te schenden om daarmee een Internet site te lanceren. Inmiddels zijn er stappen ondernomen door Studentenbaan om de content van de vakantiewerk site te verwijderen. Er wordt momenteel onderzocht welke juridische stappen kunnen worden genomen.


---
Einde persbericht. Meer informatie:

Info@studentenbaan.net

Zoekwoorden:

Deel: ' Vakantiewerk website steelt content studentenbaan.net '
Lees ook