Bloemen Bureau Holland


Vakbeurs Tuinbranche 2000
26 november 1999

Geef kleur aan het nieuwe millennium, is het thema van de VTB 2000. Die vindt plaats van maandag 24 januari tot en met donderdag 27 januari in de Utrechtse Jaarbeurs. Ten opzichte van voorgaande edities kent de beurs een aantal kleine wijzigingen.

Een van de veranderingen op de Vakbeurs voor de Tuinbranche (VTB) os dat de noviteitenstand dit jaar plaats biedt aan alle nieuwigheden. Ook niet-leden van de Vereniging Belangenbehartiging Tuinbranche (VBTB) kunnen hier hun noviteiten presenteren. De prijzen die uitgereikt worden op deze beurs voor noviteiten heten 'tuinpluimen'. Nieuw is tevens het VTN Magazine. De eerste uitgave zal in januari verschijnen. Het hovenierspaviljoen is in 2000 50 m² groter dan vorig jaar. De inzending kunt u vinden onder de naam: Tuin & Groenpaviljoen. Andere inzenders zijn Vereniging Hoveniers en Groenvoorzieners, het Hoveniers Informatie Centrum, de Stichting Erkenningsregeling Hoveniers en Plant Publiciteit Holland. Nieuwkomer in deze categorie is het Bloemenbureau Holland. Gezamenlijk zullen zij aandacht schenken aan leven groen.
De tuinmarkt maakt goede tijden door. Alle productgroepen, met uitzondering van de vijverproducten, zijn toegenomen in omvang. Dit blijkt uit de algemene ledenenquête van de VBTB. Omzetcijfers verzameld door PriceWaterhouseCoopes vertonen vanaf 1996 een stijging in de omzet van de leden van de VBTB.

Dat Nederland vooroploopt in de tuinontwikkelingen bleek deze week ook uit het feit dat het hoveniersduo Tino Reijerink en Roy Wichers Schreur tijdens de internationale beroepenolympiade in Montreal (Canada) goud wonnen. Het team won de eerste prijs in de categorie tuinaanleg en name namens Nederland deel aan deze internationale competitie.

Deel: ' Vakbeurs Tuinbranche 2000 '
Lees ook