Universiteit van AmsterdamVakbeweging nog onvoldoende aantrekkelijk voor allochtonen
dinsdag 2 juli 14.00 uur

Promotie Migratie- en etnische studies
Roosblad onderzocht hoe de Nederlandse vakbeweging is omgegaan met het verschijnsel arbeidsmigratie en de aanwezigheid van migranten. Toen vanaf de jaren zestig gastarbeiders vanuit de mediterrane gebieden werden geworven, stond de vakbeweging voor een dilemma: moest zij meewerken aan arbeidsmigratie of zich hier juist tegen verzetten. Zij moest een standpunt innemen over arbeidsmigratie, en beleid formuleren voor de arbeidsmigranten die op dat moment reeds deel uitmaakten van de groepen werknemers die zij geacht werd te representeren. Immers, het belangrijkste doel van de vakbonden was het beschermen van de individuele en collectieve belangen van werknemers tegenover werkgevers en alle overige instanties die de sociaal-economische positie van werknemers konden beïnvloeden. Roosblad laat zien dat de vakbeweging de afgelopen decennia moeite heeft gehad met de steeds multicultureler wordende samenleving. Dit betreft niet zozeer haar rol als sociale beweging. Zo hebben de vakbonden wel duidelijke standpunten ingenomen tegen rechts-extremisme en zijn zij bij demonstraties tegen racisme en discriminatie in de voorhoede te vinden. Het probleem doet zich juist voor op het terrein waarop de vakbonden bij uitstek zouden moeten scoren: de arbeidsmarkt. Ook slaagt de vakbeweging er nog steeds onvoldoende in om een organisatie te zijn die ook aantrekkelijk is voor allochtonen. Mw. J.M. Roosblad: Vakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997). Promotoren zijn prof. dr. R. Penninx en prof. dr. J. Lucassen (VU).

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Vakbeweging nog onvoldoende aantrekkelijk voor allochtonen '
Lees ook