Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Nieuws & Persberichten

PERSBERICHT

Akkerbouwvakbond: Productschap Tuinbouw moet heffingenbesluit intrekken

Het Productschap Tuinbouw kan haar besluit om de heffingen op akkerbouwmatig geteelde tuinbouwproducten te veranderen, beter intrekken. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft dat het Productschap in een brief laten weten.

Akkerbouwers met uien, witlofwortelen, industriegroente of een ander tuinbouw gewas in hun bouwplan betalen tot 2000 een heffing per hectare aan het Produktschap Tuinbouw. Het Productschap heeft nu akkerbouwers overvallen met de schriftelijke mededeling dat dat gaat veranderen. De heffing wordt voortaan berekend als percentage van de omzet. Het Productschap claimt ten behoeve van de controle inzage in de boekhouding. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond bestrijdt het argument dat de heffing zo beter controleerbaar is. Akkerbouwmatige teelten zijn juist op basis van de geteelde oppervlaktes beter controleerbaar.

Het voornaamste bezwaar van de NAV is dat er geen enkele akkerbouwer betrokken is geweest bij de beslissing over de heffingen van het Productschap Tuinbouw. De NAV schrijft aan het Productschap: Er is daarom in de verste verte niet voldaan aan de voorwaarde, dat een besluit van een publiekrechtelijk bedrijfsorgaan pas legitiem is als aangetoond is, dat er voor het betreffende besluit voldoende draagvlak bestaat onder heffingsplichtigen.

De NAV stelt verder voor de besluitvorming over heffingen voor telers van akkerbouwmatige tuinbouwproducten onder te brengen bij de Commissie Teeltaangelegenheden van het Hoofdproductschap Akkerbouw. In dat orgaan zijn de akkerbouworganisaties vertegenwoordigd en is er bovendien positieve ervaring opgedaan met het toetsen van draagvlak voor collectieve maatregelen, vindt de NAV

Voor meer informatie kunt u bellen naar:

Joop de Koeijer, tel: 0111 691 581 of 06 51 38 96 73

Klundert, 14 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Vakbond heffingenbesluit Productschap Tuinbouw intrekken '
Lees ook