Campina Melkunie

Actuele ontwikkelingen zuivel-CAO

12 juni 2002, 15:30 uur

Vakbonden akkoord met allerlaatste CAO-bod zuivelwerkgevers

FNV-Bondgenoten, CNV BedrijvenBond en De Unie hebben officieel gemeld akkoord te gaan met het allerlaatste CAO-bod dat de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) afgelopen nacht heeft gedaan om te komen tot een CAO voor de zuivelindustrie (CAO-I). De vakbonden zijn akkoord gegaan met een tweejarige zuivel-CAO die 6,75 procent structurele loonsverhoging behelst. De vakbonden hebben vandaag hun leden geraadpleegd over het allerlaatste bod.
Campina is verheugd dat er, ondanks alle problemen, een nieuwe CAO voor de zuivelindustrie tot stand is gekomen.
Vandaag zijn er al geen acties meer gevoerd in vestigingen van Campina. Bovendien is er volgens normale schema's melk opgehaald.

12 juni 2002, 6:50 uur
Productie in Veghel en Tilburg normaal begonnen, Campina kan toch melk ophalen
De productie in de Campina-bedrijven in Veghel (DMV International) en Tilburg (Campina Holland Cheese) is vanochtend normaal opgestart. Daardoor is het voor Campina vandaag toch mogelijk om de melk op te halen bij haar leden-melkveehouders in Noord-Brabant en Limburg. Dit onder het voorbehoud dat geen nieuwe acties uitbreken. Vannacht om één uur meldde Campina dat melk ophalen bij deze melkveehouders onmogelijk was geworden doordat de productie in het bedrijf in Veghel is stilgelegd.

12 juni 2002, 1:00 uur
Ophalen melk onmogelijk in grote delen Brabant en Limburg In de loop van vandaag moet Campina stoppen met het ophalen van melk bij ongeveer 2.000 van haar leden melkveehouders in Noord-Brabant en Limburg.
In totaal gaat het om ruim 6 miljoen kg melk per dag.

Stakers hebben gisteravond het bedrijf in Veghel stilgelegd. Daarmee ontstaan in de loop van vandaag grote problemen bij de kaasproductiebedrijven van Campina. Melkveehouders zullen de niet opgehaalde melk in de mestput moeten laten lopen.

11 juni 2002, 24:00 uur
Laatste poging zuivelwerkgevers: 6,5% structureel en 0,5% eenmalig voor tweejarige zuivel-CAO of 6,75% structureel

In een laatste poging om aan de acties in de zuivelindustrie een einde te maken, hebben de werkgevers, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie, NZO, vakbonden een initiële loonsverhoging geboden van 6,5% structureel en 0,5% eenmalig of 6,75% structureel voor een tweejarige CAO. Zoals bekend hebben werkgevers op 3 juni een ultiem aanbod gedaan van 6,5%, nadat ze op 15 mei een eindbod op tafel hadden gelegd van 6,25%.

Zuivelwerkgevers constateren dat ze hiermee de vakorganisaties verregaand tegemoet zijn gekomen, waarbij ze ?in het licht van de huidige onrust in de zuivel- een brug hebben willen slaan naar de vakbonden.

Het kan zuivelwerkgevers na deze derde poging niet worden verweten dat zij zich niet tot het uiterste hebben ingespannen deze impasse te doorbreken.

Zuivelwerkgevers hebben de vakbonden meegedeeld dat ze uiterlijk woensdag 12 juni 11.00 uur de reactie van de vakbonden op deze laatste poging willen ontvangen. Indien deze reactie op deze derde poging negatief is, zullen de zuivelondernemingen het ultieme bod van 6,5% invoeren in de salarissen van de medewerkers. Die mogen namelijk niet de dupe worden van dit conflict met de vakbonden. Ook de overige toezeggingen zullen dan worden gehonoreerd.

Tijdens de onderhandelingen werd de grootste zuivelfabriek van Nederland, Campina in Veghel, platgelegd.

11 juni 2002, 20:30 uur
Zuivelwerkgevers en vakbonden weer om tafel
De zuivelwerkgevers, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), en de vakbonden hebben vanavond het overleg hervat over de nieuwe zuivel-CAO.

11 juni 2002, 10:00 uur
Poortactie in Eindhoven, 24-uurs actie in Tilburg Het werk in de productie in het kaasproductiebedrijf van Campina Holland Cheese in Tilburg is vanochtend om 6:00 uur neergelegd. Er is aangekondigd dat deze actie 24 uur gaat duren. Het werk in de kaasopslagafdelingen in Tilburg gaat gewoon door. Medewerkers van het kaaskleinverpakkingsbedrijf CPE, ook op het Campina-terrein in Tilburg, vallen onder een andere CAO dan de zuivel-CAO.
Vanochtend om 5:15 uur was er bij het consumptiemelkbedrijf van Campina Nederland in Eindhoven een korte poortactie, waarbij pamfletten zijn uitgedeeld.
Vandaag is de tweede dag na afloop van de ultimatums die de vakbonden de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hadden gesteld in verband met de onderhandelingen voor een nieuwe zuivel-CAO.

Levering melk aan winkels
Campina ervaart op dit moment geen problemen met het leveren van melk aan de winkels.

10 juni 2002, 17:30 uur
Vandaag acties bij twee Campina-bedrijven
Bij twee Campina-bedrijven zijn er vandaag acties gevoerd. Vandaag is de eerste dag na afloop van de ultimata die de vakbonden aan de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) hadden gesteld in verband met de nieuwe zuivel-CAO.
Vanmiddag is er een poortactie geweest bij DMV International in Veghel, waar pamfletten zijn uitgedeeld. Vanochtend was er gedurende twee uur een werkonderbreking bij het consumptiemelkbedrijf van Campina Nederland in Maasdam. Voor dinsdag zijn er acties aangekondigd bij het kaasproductiebedrijf van Campina Holland Cheese in Tilburg. Levering melk aan winkels
Campina ervaart op dit moment geen problemen met het leveren van melk aan de winkels.

10 juni 2002, 9:30 uur
Eerste acties vanwege CAO
Het ultimatum dat CNV BedrijvenBond de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) stelde, is afgelopen nacht om 0:00 uur afgelopen. Het ultimatum dat FNV Bondgenoten had gesteld, was al eerder verlopen.
Vanochtend om 8:00 uur is een poortactie gestart bij het consumptiemelkbedrijf van Campina Nederland in Maasdam. De werkzaamheden in de productie en de koelcel hebben stil gelegen. De poortactie is inmiddels beëinigd.
In andere Campina-bedrijven zijn op dit moment geen acties gemeld; ze draaien volgens plan.

Levering melk aan winkels
Campina ervaart op dit moment geen problemen met het leveren van melk aan de winkels.

7 juni 2002, 15:30 uur
Bovengemiddeld CAO-bod zuivelwerkgevers van tafel na afwijzing door bonden
Na FNV Bondgenoten heeft nu ook CNV BedrijvenBond het ultieme CAO-bod afgewezen dat de zuivelwerkgevers, verenigd in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), op 3 juni hebben gedaan om toch te komen tot een nieuwe CAO voor de zuivelindustrie. De NZO deed dit ultieme bod (6,5% loonsverhoging in twee jaar tijd) onder de voorwaarde dat de vakbonden dit zouden accepteren. Met hun afwijzing hebben FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond dit ultieme bod van tafel gehaald. Ook hebben de bonden het aanbod afgewezen om een onafhankelijke partij te laten bemiddelen.

Wat nu weer staat, is het bod dat de NZO al eerder deed. Dit komt neer op 6,25% loonsverhoging in twee jaar tijd (3,25% in het eerste CAO-jaar, 3% in het tweede CAO-jaar).
Zowel FNV-Bondgenoten als CNV BedrijvenBond geeft nu aan dat 7% loonsverhoging in een tweejarige CAO een minimumeis is. De NZO begrijpt de afwijzing van het ultieme CAO-bod niet; de NZO is als vertegenwoordiger van de zuivelwerkgevers met het ultieme bod aanzienlijk tegemoet gekomen aan de eisen van de vakbonden. Bovendien is de 6,5% loonsverhoging uit het ultieme bod meer dan er tot nu toe gemiddeld is afgesloten in andere CAO's. De huidige zuivel-CAO behoort al tot de betere CAO's van Nederland. Mede vanwege de internationale concurrentie vinden de zuivelwerkgevers het onverantwoord om de loonkosten nog verder te laten stijgen. De zuivelwerkgevers vinden het in het belang van werknemers, consumenten en melkveehouders dat de concurrentiepositie van de Nederlandse zuivel sterk blijft en dat deze niet wordt uitgehold door buitensporige looneisen. De zuivelwerkgevers verwachten van de vakbonden dat ook zij in dit opzicht hun verantwoordelijkheid nemen.

4 juni 2002, 7:30 uur
Ultieme poging van werkgevers voor een nieuwe CAO voor de zuivelindustrie (CAO-I)
De Nederlandse werkgevers hebben op 3 juni een ultieme poging gedaan om met de vakbonden alsnog overeenstemming te bereiken over een nieuwe CAO voor de zuivelindustrie (CAO-I). Daartoe hebben zij, om uit de impasse te geraken, een éénmalig voorstel gedaan. Voor de CAO die loopt van 1 april 2002 tot en met 31 maart 2004, bieden de werkgevers in totaal 6,5% loonsverhoging. In het eindbod dat de werkgevers eerder deden, was het bod 6,25%. Aan het einde van het overleg hebben CNV BedrijvenBond en de Unie, Vakbond van industrie en dienstverlening, medegedeeld dit éénmalige voorstel van werkgevers te willen verdedigen bij de achterban. FNV Bondgenoten echter handhaaft het door haar gestelde ultimatum. Werkgevers wachten de verdere ontwikkelingen af.

31 mei 2002, 17:30 uur
Zuivelwerkgevers verbijsterd over ultimatum FNV Bondgenoten De Nederlandse zuivelwerkgevers, waaronder Campina, die verenigd zijn in de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), stellen in een eerste reactie verbijsterd te zijn over het ultimatum van FNV Bondgenoten. Deze vakbond eist blijkens een ANP-bericht een loonsverhoging van 4,5% voor een éénjarige CAO. Daarnaast eist de bond een kostbare ouderenregeling en een aanmerkelijk betere consignatieregeling. De NZO heeft dit ultimatum niet ontvangen en reageert daarom op het persbericht.

De zuivelwerkgevers hebben op 15 mei hun loonbod verhoogd van 5,5% naar 6,25% in een tweejarige CAO, te weten 3,25% in 2002 en 3% in 2003. Dit ultimatum is opvallend, omdat FNV Bondgenoten september vorig jaar een eigen studie publiceerde, waaruit naar voren kwam dat de lonen in de Nederlandse zuivelindustrie tot de top behoren in de Europese zuivel. Datzelfde geldt ook voor de vergelijking met andere CAO?s (loonschalen en toeslagen) in Nederland. De CAO?s die tot nu toe in Nederland zijn afgesloten, komen gemiddeld neer op een initiële loonsverhoging van 3,2 tot 3,3% voor 12 maanden. Daarom zijn de zuivelwerkgevers van mening dat ze, ondanks de noodzaak tot een gematigder loonkostenontwikkeling, een marktconform eindbod hebben gedaan. Tevens zijn werkgevers tegemoetgekomen aan de wensen van de vakbonden met betrekking tot de consignatieregeling en het ouderenbeleid

Economische wetten gelden ook in de zuivelindustrie. Met een bovengemiddeld loongebouw in de huidige tijd ook een bovengemiddelde initiële loonsverhoging vragen, is voor zuivelwerkgevers onbegrijpelijk. Het is voor de economie in het algemeen en voor de grote bijdrage daaraan van de agrarische en zuivelindustrie van belang dat de concurrentiepositie niet verder wordt uitgehold. Na alle zorgvuldigheid van de gezamenlijke zuivelwerkgevers is hier de grens bereikt. Zowel de bedrijfseconomische grens als de grens van redelijkheid. In het licht van internationale ontwikkelingen (uitbreiding EU, WTO-onderhandelingen, voorstellen over nieuw zuivelbeleid, concentratie in zuivelindustrie en retail) heeft de Nederlandse zuivelindustrie behoefte aan een beheerste loonkostenontwikkeling. De looneisen van FNV Bondgenoten dragen niet bij aan de continuïteit van de zuivelindustrie (melkveehouders én medewerkers) op langere termijn.

De looneis van 4,5% van FNV Bondgenoten is vanaf de eerste onderhandelingsdag niet gewijzigd. Werkgevers vinden een looneis van meer dan 1% boven het marktgemiddelde van 3,3% onbegrijpelijk en zullen zich beraden op de ontstane situatie.

Deel: ' Vakbonden akkoord met allerlaatste CAO-bod zuivelwerkgevers '
Lees ook