ABVAKABO FNV

Vakbonden bij KPN eisen 4 procent loonsverbetering (2 maart)

Zoetermeer, 2 maart 2000

Bij de komende CAO-onderhandelingen voor de 36.000 werknemers van KPN eisen de vakbonden ABVAKABO FNV, CFO CNV-BOND en CMHF VHP KPN&TPG een loonsverbetering van 4 procent. De CAO-onderhandelingen beginnen op maandag 13 maart a.s. De gezamenlijke vakbonden zetten in op een
1-jarige CAO (1 april 2000 tot 1 april 2001).

Naast een behoorlijke loonsverbetering eisen ABVAKABO FNV, CFO CNV-BOND en CMHF VHP KPN&TPG afspraken over het arbeidsvoorwaardenbeleid bij de totstandko-ming van allianties en het verkrijgen van acquisities. Steeds vaker komt het voor dat KPN bij het aangaan van samenwerkingsverbanden en overnames de CAO niet van toepas-sing verklaart op de werknemers van de betrokken ondernemingen. KPN beargumenteert een en ander in die situaties door te onderstrepen dat de winstgevendheid van dergelijke ondernemingen onder druk komt te staan. De gezamenlijke vakbonden zijn echter van mening dat goede sociale en arbeidsvoorwaardelijke afspraken een verdere integratie van activiteiten en diensten binnen KPN sterk bevorderen.

De vakbonden stellen voor in hun pakket:
· het maken van betere afspraken rond de reïntegratie (terugkeer in het arbeidsproces) en bestrijding van het ziekteverzuim; · verbetering van de winstuitkering, de premiespaarregeling en de vergoedingsregeling eigen produkt;
· het op grote schaal mogelijk maken van telewerken door inrichting van flexplekken en mogelijkheden om thuis te werken; · uitbreiding van de mogelijkheden tot kinderopvang; · bespreking van de gevolgen van de invoering van het nieuwe belastingstelstel en de invoering van het rekening rijden.

ABVAKABO FNV, CFO CNV-BOND en CMHF VHP KPN&TPG gaan uit van constructieve en open onderhandelingen met de bedrijfsleiding van KPN die tot een goed en verant-woord CAO-resultaat moeten leiden. Door de snelle veranderingen die KPN doormaakt is de positie van de betrokken werknemers te veel naar de achtergrond gedrukt. Het is echter mede dankzij de inzet van de werknemers dat KPN veranderingen in een hoog tempo realiseert. Dit legt het bedrijf in combinatie met gunstige ontwikkelingen geen windeieren. De bonden vinden dat de werknemers dan ook hun deel behoren te krijgen van de sterke positie die KPN heeft opgebouwd in de zich snel ontwikkelende telecom-sector.


Deel: ' Vakbonden bij KPN eisen 4 procent loonsverbetering '
Lees ook