FNV BONDGENOTEN

Vakbonden: Brinkhorst voert struisvogelpolitiek

FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond vinden dat minister Brinkhorst te weinig doet voor werknemers in de varkens-, rund- en pluimveesector die als gevolg van de mestwet hun baan kwijt raken. De vakbonden zijn bang voor de banen van ongeveer 6000 werknemers, die in aanverwante sectoren werken zoals de KI-stations, mengvoederindustrie, de eierpakbedrijven en de bedrijfsverzorging.

Voor de ongeveer 3000 varkens-,rund- en pluimvee houders zelf trekt de minister 102 miljoen uit om de gevolgen van de mestwet te verzachten. Voor de werknemers in de aanverwante sectoren is echter geen geld beschikbaar, omdat volgens de minister 'niet te verwachten is, dat die werknemers werkloos worden'.
Beleidsadvieur Robin Colard van FNV Bondgenoten: 'Het staat toch in geen verhouding dat de minister voor die groep mensen, die tweemaal zo groot is als de varkens-, rund- en pluimveehouders zelf, helemaal niets doet. Het is struisvogelpolitiek om te denken dat die mensen wel aan het werk blijven. Juist mensen die in bijvoorbeeld de eierpakbedrijven werken, dreigen hun baan kwijt te raken en die mensen zijn niet zo makkelijk weer te herplaatsen.'

In een brief hebben FNV Bondgenoten en CNV Bedrijvenbond bij de minister aangedrongen om ook flankerend beleid te ontwikkelen voor die groep werknemers, die als gevolg van het mestbeleid op zoek moeten naar nieuw werk.

Meer informatie :
Robin Colard, beleidsadviseur FNV Bondgenoten:

06-25345277

Nathalie Koopman, persvoorlichter FNV Bondgenoten
030-2738389 of 06-51406105


15 mrt 00 17:11

Zoekwoorden:

Deel: ' Vakbonden Brinkhorst voert struisvogelpolitiek '




Lees ook