FNV

Vakbondsvrouwen bij elkaar in Melbourne Gisteren startte in Melbourne, Australië, de achtste Wereld Vrouwen Conferentie van het IVVV. Het thema van dit vierjaarlijkse congres met 500 deelneemsters is 'Vakbonden voor vrouwen, vrouwen voor vakbonden`. Het congres wordt met berichten gecoverd op de site van FNV Vrouwen. Kitty Roozemond, vice-voorzitter van de FNV, voert de FNV-delegatie aan en zit delen van de conferentie voor. Zij houdt op internet een dagboek bij.

Zelf spreekt ze onder meer over het werven van zogenoemde 'a-typische' werknemers, zoals flexwerkers, sekswerkers en illegalen.

Sommige vakbonden uit andere landen zoeken op het moment een manier om die werknemers te bereiken.

Roozemond zegt zelf tijdens de conferentie te willen horen hoe de vakbeweging jonge vrouwen kan binnenhalen.

'Daar hebben bonden uit andere delen van de wereld weer meer ervaring mee. Vrouwen zijn nog steeds te weinig actief in de Nederlandse vakbeweging.'

'Enerzijds ligt dat aan de vakbonden, waar de mannencultuur toch nog domineert, en anderzijds ligt het aan de vrouwen zelf. Ze nemen minder deel aan het arbeidsproces en staan vaak aan het hoofd van een huishouden. Ze hebben dus weinig tijd. Terwijl activiteiten bij de vakbeweging meestal neerkomen op veel vergaderen.' Roozemond vindt dat onderzocht moet worden hoe leden invloed op het beleid van de vakbeweging kunnen krijgen zonder in een raad te zitten.

'Dat zou bijvoorbeeld kunnen door via internet leden te betrekken bij de besluitvorming. Door de gelaagde structuur los te laten, zodat vrouwen hun ellebogen niet hoeven te gebruiken.'

De IVVV-vrouwenconferentie duurt tot en met vrijdag.

19 februari 2003

Deel: ' Vakbondsvrouwen bij elkaar in Melbourne '
Lees ook