Datum : 16/12/1999 Vakcentrale CNV moet fors bezuinigen

(F.D. 16/12)

De vakcentrale CNV moet jaarlijks netto f. 3 mln bezuinigen. Het huidige budget is f. 18 mln. Voor ruim 40 van de 180 werknemers moet binnen of buiten het CNV ander werk worden gezocht. CNV-voorzitter Doekie Terpstra sluit gedwongen ontslagen uit. De kern van de reorganisatie is dat de drie jaar gelden ingevoerde regionale democratische structuur van het CNV wordt opgeheven. De democratische structuur zegt de leden niets. Ze komen er hun huis niet voor uit, aldus een intern evaluatierapport. Het CNV stuit hier volgens Terpstra op het algemeen verschijnsel in Nederland dat onder vrijwilligers het animo verdwijnt voor bestuurswerk in democratische organisaties. De consequenties van het afschaffen van de regiodemocratie is dat de vakcentrale een inkomstenbron van ten minste f. 2,50 per jaar per CNV-lid moet missen. Die regioknaak (Terpstra) ontvangt de vakcentrale van de aangesloten bonden voor het runnen van de 70 regio-organisaties. Met 360.000 leden levert dat de vakcentrale jaarlijks zon f. 1,5 mln op. Na het overgangsjaar 2000 ontvangt het CNV dit niet meer. De totale bezuinigingsoperatie moet worden verdubbeld, omdat het CNV dit jaar voor het eerst sinds de jaren zeventig een weliswaar klein- ledenverlies moet slikken van vermoedelijk enkele honderden leden.

top

Deel: ' Vakcentrale CNV moet fors bezuinigen '
Lees ook