FNV

Logo

Afbeelding

Vakcentrale komt met tips voor `klokkenluiders`

Wie op zijn werk een misstand signaleert, ondervindt daarvan grote nadelen tot in zijn persoonlijk leven toe. Dat bleek vorig jaar april tijdens de FNV-meldlijn voor klokkenluiders. De klokkenluider wordt tot zondebok gemaakt, geschorst, bedreigd, onder druk gezet. Aan het eind wacht ontslag of de ziektewet.

De FNV-brochure `Vrijheid van meningsuiting van werknemers` biedt klokkenluiders nu een gedegen handleiding. Onderdeel daarvan is een checklist met 19 do`s en don`ts.

Rode draad: bezint eer gij begint. Zorg voor mensen die je steunen, ga planmatig te werk, en vooral: onderschat niet wat je allemaal aanhaalt.

Wees je bewust van de consequenties, stel je doelen zo realistisch mogelijk vast, ga bij jezelf na of je dit echt allemaal wilt. En hou er rekening mee dat het een tijdje kan duren voordat de zaak is opgelost, en dan meestal nog maar gedeeltelijk.

Auteur van `Vrijheid van meningsuiting van werknemers` is FNV-jurist Van Steenbergen - vorig jaar organisator van de FNV-meldlijn. Hij onderbouwt zijn tips met een doortimmerd verhaal, waar ook juristen en geïnteresseerde leken hun voordeel mee kunnen doen.

De FNV constateerde al enkele jaren geleden dat klokkenluiders in de Nederlandse wetgeving te weinig bescherming genieten. Rechters kijken vooral naar het belang van de werkgever, die prijs stelt op handhaven van de geheimhoudingsplicht. Maar volgens de vakcentrale moet tevens rekening worden gehouden met het recht van de werknemer op vrijheid van meningsuiting.

De FNV stelt voor dit recht te verankeren in het Burgerlijk Wetboek. Dat leidt ertoe dat rechters tot een evenwichtiger oordeel komen, waarin belangen van werkgever en werknemer zuiverder tegenover elkaar worden gezet.

`Vrijheid van meningsuiting voor werknemers (met tips voor klokkenluiders)` kost f 7,50 voor leden/studenten en f 11,25 voor niet-leden. Het is telefonisch te bestellen bij de FNV Servicelijn, 0900-3.300.300 (22cpm).

Klik hieronder voor de `Tips`, of op `klokkenluiders` voor de complete brochure.

2 oktober 2001
Bijgevoegd:
klokkenluiders.htm
Tips.htm

Deel: ' Vakcentrale komt met tips voor `klokkenluiders` '
Lees ook