FNV

Vakcentrales vervijsterd over actie Hoogervorst

Staatssecretaris Hoogervorst negeert SER-advies over ANW-hiaat

Verbijsterde vakcentrales doen beroep op Tweede Kamer

De vakcentrales FNV, CNV en MHP hebben maandag 17 mei 1999 in een brief aan de Tweede Kamer met verbijstering gereageerd op het voornemen van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken om het unanieme SER-advies .Overzekerbare Risico.s. naast zich neer te leggen.

Dat SER-advies gaat over het treffen van een toegankelijke hiaatverzekering in de Algemene nabestaandenwet (ANW) voor mensen met gezondheidsrisico.s. Deze mensen worden, sinds de verandering van de ANW, geweerd door de particuliere verzekeringen of krijgen te maken met extreem hoge premies.

De vakcentrales constateren dat de handelwijze van de staatssecretaris haaks staat op de eerder in de Tweede Kamer aangenomen motie Kalsbeek, die de aanleiding vormde voor de adviesvraag aan de SER. Het vooruitschuiven van de besluitvorming betekent dat de onverzekerbare risico.s in de ANW onveranderd blijven bestaan. Het gevaar bestaat zelfs dat het onderwerp wordt verplaatst naar een volgende kabinetsperiode.

FNV, CNV en MHP vragen de Tweede Kamer de staatssecretaris tot de orde te roepen, zodat de op korte termijn alsnog wetgeving tot stand komt voor mensen met onverzekerbare risico.s als gevolg van de gewijzigde ANW.

Meer informatie:
Els Tieman (FNV Voorlichting) 020 581 65 50 (werk) of 06 53 15 92 26 (GSM)

17 mei 99 17:17

Deel: ' Vakcentrales verbaasd over negeren SER-advies Hoogervorst '
Lees ook