Ingezonden persbericht

Vakonderwijzer rekenen op basisschool

VOORBURG, 20060125 -- Minister Van der Hoeven van Onderwijs wil dat pabo-studenten vanaf augustus 2007 een rekentoets afleggen. Dit is geen oplossing, maar een verslechtering. Om de problematiek echt op te lossen zal de minister met betere ideeën moeten komen. Volgens het adviesbureau Symbio6 is er sprake van bedrijfsblindheid. Een vakonderwijzer rekenen zou een andere invalshoek kunnen zijn.


In-the-box

De minister van Onderwijs en de HBO-raad zijn de rekentoets overeengekomen als noodmaatregel in antwoord op de slechte rekenvaardigheid van eerstejaars pabo-studenten. De helft van de aanstaande onderwijzers bleek slechter te rekenen dan de beste 20 procent leerlingen uit groep 8 van de basisschool. Na de toets hebben de studenten aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo) nog een half jaar de tijd om, indien nodig, hun rekenvaardigheden bij te spijkeren.
Andere opties, zoals het verplichten van een nieuw vak rekenen op de havo en vwo, liggen in het verlengde. Ook hier verwacht Symbio6 niet veel van.

Nog minder onderwijzers

Als bureau voor innovatief beleid hebben wij geen verstand van onderwijs, maar wel van innoveren. De rekentoets lijkt ons de verkeerde weg. Zo zorg je er immers voor dat er nog minder onderwijzers voor de klas komen en het tekort is nu al groot.
Het punt van beter rekenonderwijs speelt al jaren. Met een half jaar bijles gaan deze pabo-studenten echt niet beter en meer gemotiveerd lesgeven. Misschien is het hoog tijd om te erkennen dat rekenen een zwak punt is van veel onderwijzers. Dit vraagt eerder om specifieke kennis. Niet het niveau van de pabo-studenten, maar het slechte rekenonderwijs is het probleem. Zet daarom net als bij gym, muziek en godsdienstles een specifieke vakonderwijzer in. Deze beheerst niet alleen het vak, maar is ook nog eens gemotiveerd.

Transitie

Het lijkt wel of er sprake is van bedrijfsblindheid. Door meer afstand te nemen kom je op andere invalshoeken. Uit onderzoek is gebleken dat 40% van de innovatieve ideeën van buiten worden aan gereikt.
Vanuit innovatie gezien is er sprake van een transitie. Er moet echt iets wezenlijks veranderen, met kleine verbeteringen zal minister Van der Hoeven nooit haar doel bereiken. Betrokkenen zouden daarom naar meer out-of-the-box ideeën moeten zoeken en hun oordeel moeten uitstellen. Probeer eens een paar vakonderwijzers rekenen en beoordeel dan pas op het wel of niet wat is.

Over Symbio6

Symbio6 is een adviesbureau voor innovatief beleid dat zich heeft gespecialiseerd in creatief denken in de publieke sector. Symbio6 helpt organisaties met het genereren en realiseren van ideeën.

Deel: ' Vakonderwijzer rekenen op basisschool '
Lees ook