Vakopleiding Transport en Logistiek


13 MEI 2002

VTL: kort, krachtig en herkenbaar
Vakopleiding Transport en Logistiek heet voortaan VTL

Vakopleiding Transport en Logistiek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot Opleidingsinstituut 'Plus' binnen de sector transport en logistiek. Intensivering van samenwerkingsverbanden, overnames en de ontwikkeling van ondermeer competentiemanagement, innovatieve toepassingen en nieuwe lesmethoden hebben tot een breed aanbod van diensten geleid. De oude naam dekte de lading niet langer. Gekozen is voor de naam VTL: kort, krachtig en herkenbaar.

VTL staat voor opleiding en ontwikkeling van de mens in transport en logistiek. De nieuwe naam wordt ondersteund door een nieuw logo. Het VTL-beeldmerk is symbool voor de samenwerking tussen VTL en het bedrijfsleven in de sector, waardoor nieuwe initiatieven ontstaan en vooruitgang tot stand komt. Het karakter van het beeldmerk is modern en dynamisch, typerend voor de omgeving waarin VTL opereert.

VTL is actief op diverse terreinen. Deze zijn herkenbaar gemaakt door vier afzonderlijke labels, welke in combinatie met het logo worden gepresenteerd. VTL Opleiding & Training is gericht op mensen die werkzaam zijn of willen zijn in de sector. VTL Beroepsopleidingen faciliteert de beroepsopleidingen voor de sector, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. VTL Detachering richt zich op jongeren die in dienst van VTL werkend leren-opleidingen volgen. En tenslotte, VTL Advies & Projectmanagement is gespecialiseerd in op maat gesneden projecten in samenwerking met grotere spelers op de markt. Opleidingen voor middenkader- en management heeft VTL ondergebracht bij ManagementSchool, dat hiertoe een eigen beeldmerk heeft gekregen. GPdW mobiliteitscentrum blijft als zelfstandig onderdeel van VTL verantwoordelijk voor dienstverlening op het gebied van reïntegratie.

Om alle activiteiten optimaal te kunnen realiseren beschikt VTL over een landelijk werkende organisatie en praktijkopleidingslocaties verspreid door heel Nederland, waaronder het VTL Trucksimulatorcentrum in Houten.

Alphen aan den Rijn
13 mei 2002

Deel: ' Vakopleiding Transport en Logistiek heet voortaan VTL '
Lees ook