CMHF

Vakorganisaties en NS Reizigers bereiken
CAO-akkoord

NS Reizigers en de vakbonden FNV Bondgenoten, Bedrijvenbond CNV, VVMC en VHS hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Partijen zijn het eens geworden over een loonsverhoging van 5,9% (looptijd 1,5 jaar). De komende weken zullen vakbonden de bereikte resultaten voorleggen aan hun leden.

Daarnaast is een tijdelijke regeling met een looptijd van 1 jaar, getroffen waarbij werknemers op vrijwillige basis WTV-dagen kunnen verkopen. Tevens zullen partijen gezamenlijk gaan werken aan een nieuwe moderne CAO-structuur. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 18 maanden en gaat met terugwerkende kracht in op 1 april 2001 en geldt tot en met 30 september 2002. Voor de gehele looptijd van de CAO is een loonsverhoging afgesproken van 5,9%. Daarnaast is afgesproken dat werknemers van NS Reizigers op vrijwillige basis 13 of 26 WTV-dagen (werktijdverkorting) kunnen verkopen tegen uurloon en een premie per dag. Deze tijdelijke regeling loopt van 14 december 2001 tot en met 13 december 2002 en geldt alleen voor werknemers van NS Reizigers.

Tevens is afgesproken om samen te gaan werken aan de fundamenten voor een nieuwe CAO-structuur. Deze nieuwe CAO-structuur moet onder andere de mogelijkheid gaan bieden om privé en werk beter op elkaar af te stemmen. Hierbij zal zowel met de individuele belangen van werknemers als met de belangen van de werkgever rekening worden gehouden.

13-09-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Vakorganisaties en NS Reizigers bereiken CAO-akkoord '
Lees ook