Praktijkonderzoek Veehouderij

Van 2 naar 3 sectormiddagen pluimveehouderij

Webbericht

Met ingang van dit jaar organiseert Praktijkonderzoek Veehouderij geen 2 maar 3 sectormiddagen per jaar voor de pluimveehouderij. Vooral de vleeskuikenhouders voelden zich de afgelopen jaren tekort gedaan in de combinatiemiddag zoals die tot voor kort werd georganiseerd. Dit kwam duidelijk naar voren in de evaluatieformulieren die iedere bezoeker van de sectormiddagen kon invullen.

De laatste combinatiemiddag voor vleespluimveehouders werd georganiseerd in oktober jl. voor vleeskuikenhouders, vermeerderaars, broederijmedewerkers, en pluimveehouders met kalkoenen of eenden. Gezien het aantal onderwerpen wat in de vleeskuikensector speelt en de omvang van de sector, lijkt een speciale middag dan ook meer dan gerechtvaardigd. Op die manier hoopt Praktijkonderzoek Veehouderij de vleeskuikenhouders beter en sneller van actuele onderzoeksinformatie te kunnen voorzien. De sectormiddag voor vleeskuikenhouders wordt een jaarlijks terugkerend fenomeen.

Met ingang van 2003 zijn er dus 3 in plaats van 2 sectormiddagen voor pluimveehouders. Dit jaar zal de sectormiddag vleeskuikens plaatsvinden op 2 april (met ingang van volgend jaar telkens in de maand maart). Informatie hierover volgt binnen 3 weken. De sectormiddag voor vermeerderaars, broederijmedewerkers, kalkoenen- en eendenhouders (in parallelsessies) wordt gehouden in oktober. De sectormiddag voor leghennenhouders vindt, volgens planning, in december plaats.

---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 10-02-2003 16:26.

Zoekwoorden:

Deel: ' Van 2 naar 3 sectormiddagen pluimveehouderij '
Lees ook